Människor i rörelse på torget i Skärholmens centrum.

Befolkning och bostäder i Skärholmen

Stadsutvecklingen i Skärholmen har en tydlig ambition kring social hållbarhet som bland annat genom fler bostäder och arbetsplatser ska leda till en positiv utveckling av området.

Mixen av människor i Skärholmen är unik. Här lever människor i alla åldrar, från världens alla hörn.

Närmare 9 500 bostäder i hela stadsdelsområdet

I Skärholmens fyra stadsdelar planeras närmare 9 500 bostäder fram till år 2045 vilka möjliggör för en ökning av antalet invånare med cirka 14 500. Ökningstakten på 18 procent är den näst snabbaste i hela Stockholms stad. Fler människor kommer använda de offentliga rummen och efterfrågan på service och tjänster ökar.

Utveckling i samtliga stadsdelar

Genom satsningen på nya bostäder över hela Skärholmens stadsdelsområde möjliggörs befolkningstillväxt i samtliga stadsdelar.

Fram till år 2045 ökar antalet invånare i Skärholmen med omkring 14 500 invånare:

  • 37 300 invånare år 2023
  • 44 000 invånare år 2030
  • 51 700 invånare år 2045

Antal planerade nya bostäder åren 2023–2032

Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Skärholmen mellan år 2023–2032.

Skolor stärker områden och näringsliv

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar och det finns cirka 48 förskolor och 10 grundskolor och Lindeparkens anpassade gymnasieskola i Skärholmen. Det ökande invånarantalet gör att ytterligare tre skolor beräknas behövas fram till år 2045.

Uppdaterad