Skärholmens centrum med vy över torget som har en fontän. I förgrunden finns blommor och människor är i rörelse på torget.

Näringsliv i Skärholmen

I Skärholmen finns över 10 000 personer sysselsatta på mer än 1 400 arbetsplatser. Skärholmen har ett strategiskt läge med närhet till såväl E4 och E20.

Stora satsningar på stadsutveckling gör att området förväntas växa ytterligare. Detta skapar nya möjligheter för företag som vill etablera sig eller expandera i området.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter

Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad.

Skärholmen och Vårberg

Det finns stora möjligheter att ytterligare utveckla Skärholmen och dess centrum – både som lokal och regional målpunkt med institutioner för kultur och mötesplatser, kollektivtrafik, handel och service.

Bredäng och Sätra

Här planeras komplettering av ytterligare bostäder, förskolor, arbetsplatser, service samt kultur och idrott. Genom att utveckla Bredängs allé – Bredängsvägen kan Bredäng och Fruängen bättre kopplas samman.

Prioriterad stadsutveckling

Skärholmen är ett av stadens prioriterade fokusområden där staden satsar extra för att driva på stadsutveckling och bostadsbyggande. Just nu planeras 9 500 bostäder, vilket kommer att stärka nuvarande värden samtidigt som många nya tillkommer.

Regional stadskärna

Tillsammans med Kungens kurva i grannkommunen Huddinge är Skärholmens centrum en regional stadskärna. Genom att skapa ett nät för gång, cykel och övriga trafikslag kan områdena knytas ihop till ett sammanhållet, allsidigt och tillgängligt område över kommungränsen.

Många näringar med god tillväxt

31 procent av alla existerande branscher finns representerade i Skärholmen. Det är en lägre branschbredd än övriga Stockholm, men trots det har Skärholmen en mer diversifierad arbetsmarknad än 190 av Sveriges 290 kommuner.

Skärholmen har två profilnäringar som också har god tillväxt:

 • tillverkning
 • uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och stödtjänster.

Dessutom finns ett flertal näringar som idag inte är profilerade i Skärholmen. men som har god tillväxt i området:

 • tillverkning
 • informations- och kommunikationstjänster
 • juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, stödtjänster
 • offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring
 • kultur, nöje och fritid
 • annan serviceverksamhet.

Arbetsplatser inom privat sektor med mer än 200 anställda

Närmare två tredjedelar av de anställda i Skärholmen finns på arbetsplatser med mindre än 50 anställda. Här finns den högsta koncentrationen av små företag tillsammans med Hässelby-Vällingby och Skarpnäck.

Några av de större arbetsplatserna är:

 • Simplex Logistik Sverige AB
 • RTFL Care AB
 • Assistansteamet i Sverige AB.

Många anställda i stadens förvaltningar och bolag

Stockholms stads verksamheter är en stor arbetsgivare, nästan 1 100 personer är anställda på stadsdelsförvaltningen i Skärholmen. Totalt sett har Stockholms stad ungefär 2 500 anställda i Skärholmen.

Flera starka centrum som utvecklas

Skärholmen Centrum är det största och mest kända centrumet i området med ett brett utbud av butiker, restauranger och andra tjänster. Utöver Skärholmen Centrum finns det också mindre centrum i området såsom Vårberg Centrum, Bredäng Centrum och Sätra Centrum. Dessa centrum erbjuder ett viktigt utbud av butiker, restauranger och andra tjänster för invånarna i närområdet.

Utvecklingsmöjligheter i Sätra verksamhetsområde

I Sätra finns möjligheter att utveckla verksamhetsområdet ytterligare med handelsverksamhet som inte stör boende. På sikt kan verksamhetsområdet utvecklas med bostäder, arbetsplatser, kommunal och kommersiell service och nya offentliga platser i goda lägen. I detta sammanhang är det viktigt med en omvandling av Skärholmsvägen till ett urbant stråk.

Stadsdelsområde i ständig förändring

Centrala Bredäng

Centrala Bredäng ska ges ökade förutsättningar för ett rikt stadsliv och trygg plats. Planeringen omfattar både bostäder och utveckling av offentliga rum.

Projektet Mälaräng

Projektet Mälaräng ligger mellan Mälarhöjden och Bredäng och där omvandlas trafikplatser och vägar till urbana gator med ny stadsbebyggelse.

Vårberg

I Vårberg planeras en omvandling av Vårbergsvägen från transportled till gata kantad med stadsbebyggelse. Längs Stångholmsbacken och en del av Vårholmsbackarna blir det många nya bostäder i flerbostadshus.

Sätra centrum

I Sätra centrum föreslås den befintliga centrumanläggningen rivas och ersättas av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med cirka 600 bostäder och lokaler i bottenvåningarna mot torget.

Uppdaterad