Fontänen och biografen på torget i Vällingby centrum.

Näringslivsanalys av Hässelby-Vällingby

Förbättrade förbindelser med Förbifart Stockholm ger Hässelby-Vällingby en ny regional betydelse.

Nästan 10 000 nya bostäder och en förväntat stabil befolkningstillväxt öppnar för nya affärsmöjligheter i en stadsdel som idag mest förknippas med Vällingby, den första ABC-staden och närheten till Mälaren.

Stadsdelsområdet växer

  • Nästan 10 000 nya bostäder till år 2045.
  • 88 000 invånare år 2045, en ökning med 11 000 personer från år 2022.
  • Förbifart Stockholm kopplas samman med Johannelunds tunnelbanestation och förbättrar förbindelserna avsevärt.
  • Vällingby centrums funktion som ABC-stad ska utvecklas med fler bostäder, arbetsplatser och centrumfunktioner.
  • 13 000 personer arbetar i stadsdelen.
  • 2 700 arbetsplatser.

Lär känna Hässelby-Vällingby

Uppdaterad