Flera personer genomför en trygghetsvandring bland höga flerfamiljshus, även fältassistent och polis medverkar.

Tryggare företagande i Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har en lång tradition av samverkan med näringsliv och invånare för att skapa en trygg och attraktiv stadsdel.

Genom Platssamverkan samlas olika aktörer för att arbeta med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en geografisk plats. De platser som är aktuella för Platssamverkan är Hässelby gårds centrum, Maltesholmstorget samt Vinsta företagsområde.

I trygghetsarbetet kan samverkan handla om utsatta platser, ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, personer som vill lämna en kriminell livsstil och att hjälpa särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Dra nytta av stadsdelsförvaltningen

Odla din kontakt med stadsdelsförvaltningen och påverka din närmiljö. Det som är bra för ert företag är ofta bra för staden. Det finns en stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller samverkan och dialoger för att förbättra förutsättningarna för invånare och företag.

Uppdaterad