En stor halvcirkelformad betonginstallation i en stor park med höga flerfamiljshus i bakgrunden.

Befolkning och bostäder i Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby förväntas ha en stabil befolkningsökning fram till år 2045 med särskilt gynnsam utveckling efter 2027.

Fram till år 2045 planerar man att bygga nästan 10 000 nya bostäder. Under de kommande 10 åren byggs det mest i Hässelbys stadsdelar samt Råcksta.

I Vinsta-Johannelund planeras 3 500–4 000 nya bostäder samtidigt som Förbifart Stockholm effektiviserar förbindelserna till området. Här finns det också förväntningar på cirka 3 000 nya arbetsplatser.

Bostads- och befolkningsutvecklingen accelererar fram till 2045

Byggandet koncentreras under de närmaste tio åren särskilt till Hässelbys stadsdelar och Råcksta. Byggandet tar fart och accelererar alltmer senare i prognosen fram till 2045. Av byggandet som förväntas under de kommande tio åren är tre fjärdedelar förlagda på den senare femårsperioden. Dessutom förväntas byggande ske i betydligt högre takt efter 2030 än vad som varit fallet dessförinnan.

Antalet invånare i Hässelby-Vällingby ökar med drygt 11 000 personer, till 88 000 boende år 2045:

  • 77 000 invånare 2022.
  • 79 000 invånare 2030.
  • 88 000 invånare 2045.
Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Hässelby–Vällingby mellan år 2023–2032.

Skolor viktigt för områdets attraktivitet

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar och det finns cirka 90 förskolor och ett 20-tal grundskolor i Hässelby-Vällingby. ESS-gymnasiet har en specialpedagogisk profil och är stadsdelsområdets enda gymnasium. Här erbjuds både introduktionsprogram och högskoleförberedande utbildning.

Uppdaterad