Blommor och en kvinna som drar en barnvagn i solen vid en tunnelbanenedgång.

Kommunikationer i Hässelby-Vällingby

Bygget av Förbifart Stockholm, utbyggnaden av tunnelbanan samt en ny bussterminal förväntas öka tillgängligheten för stadsdelen.

Förbifart Stockholm förväntas bli färdig 2030 och den ökar tillgängligheten för i synnerhet Vinsta företagspark med sin omgivning. Därtill görs nya infrastruktursatsningar i området med en ny bussterminal som bildar en knutpunkt mellan Förbifart Stockholm och kollektivtrafik.

Tunnelbanan gynnar tillväxt

Hässelby-Vällingby nås med en av den gröna linjens förgreningar i väst. Genom utbyggnad av tunnelbanenätet i form av blåa linjen till exempelvis Järfälla och Nacka knyts stadsdelsområdet närmare omgivande kommuner. Turtätheten på grön linje kommer att öka när Hagsätragrenen blir blå.

Stadsdelsområdets viktigaste knutpunkter

Utöver Vällingby Centrum som idag är stadsdelens viktigaste knutpunkt, bildar Vinsta-Johannelund ytterligare en viktig knutpunkt. En ny bussterminal med anslutning till Johannelunds tunnelbanestation förbättrar förbindelserna och bildar en knutpunkt mellan förbifarten och tunnelbanan.

Många pendlar ut till sina jobb

Förbifart Stockholm och andra infrastruktursatsningar kommer att öka tillgängligheten till och från området. 6 000 personer både bor och arbetar i stadsdelen, medan 31 000 pendlar ut och drygt 7 000 pendlar in för sitt arbete i Hässelby-Vällingby. Det stärker bilden av ett boendedominerat stadsdelsområde som främst tillgodoser sin omgivnings behov på arbetskraft. 

Uppdaterad