Människor i rörselse och några som väntar på tvärbanan vid Liljeholmen.

Kommunikationer i Hägersten-Älvsjö

Kommunikationsledernas närhet till city och Europaväg 4 ger goda förutsättningar för tillväxt i området.

Gul linje till Älvsjö öppnar för nya möjligheter:

  • Den nya gula tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö får två viktiga nya stationer i Liljeholmen och Älvsjö omkring år 2034.
  • I Älvsjö och Fruängen planeras också stationer för Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg via Skärholmen, ett projekt som är på planeringsstadiet idag.
  • Spårväg syd ger bättre koppling till den regionala stadskärnan Skärholmen–Kungens kurva.
  • Fler i söderort får närmare till arbetet och det lokala näringslivet får bättre förutsättningar.

Ny tunnelbanesträckning gynnar tillväxt

Älvsjö har mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter och kommer vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att en tunnelbana Älvsjö–Fridhemsplan samt Spårväg syd anläggs. Liljeholmen kommer stärkas som arbetsplatskluster där fler kontorsetableringar eftersträvas och prioriteras.

Två av Stockholms viktigaste kommunikationsleder

I stadsdelen ligger två av de viktigaste kommunikationslederna för södra Stockholm:

  • Älvsjö stärks som knutpunkt för tunnelbana, pendeltåg och Spårväg syd.
  • Liljeholmen är knutpunkt för tunnelbana, tvärbana och bussar med bland annat direktanslutningar till Huddinge sjukhus, Karolinska sjukhuset, Södertälje och Trosa.

Många pendlar till sina jobb

Cirka 12 000 personer både bor och arbetar i stadsdelen, medan 58 000 pendlar ut och 43 000 pendlar in för att arbeta i Hägersten–Älvsjö. Det stärker bilden av ett stadsdelsområde med ett levande och varierat näringsliv och stora behov av arbetskraft.

Uppdaterad