Stora fat med buffémat och en försäljare som delar ut skedar.
Foto: Alice Hjälm

Näringsliv i Hägersten-Älvsjö

I Hägersten-Älvsjö finns 55 000 personer sysselsatta på över 7 000 arbetsplatser och många större byggprojekt är planerade i stadsdelsområdet.

Det finns flera arbetsplatstäta områden, två är extra betydelsefulla som renodlade företagsområden: Västberga med kombiterminal för gods- och logistikhantering och Älvsjö med depåkapacitet för uppställning och underhåll av pendeltåg.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter

Stadsutvecklingsprojekt pågår i hela stadsdelsområdet och skapar en tätare och mer sammanhållen stad:

 • Området kring Södertäljevägen ska bli ett urbant stråk och står tillsammans med övriga delar av Liljeholmen inför en omfattande utveckling under det kommande decenniet.
 • Marievik byggs om till en blandad stadsmiljö med bostäder, nya ytor för kontor och andra verksamheter samt ett utvecklat kajområde med kajpromenad med badbryggor.
 • Lövholmen omvandlas från verksamhetsområde till levande stadsmiljö med många nya bostäder och med fokus på att stärka kulturprägeln.
 • Telefonplan är ett kreativt kluster med Konstfack i centrum. Här finns utrymme för ytterligare konstnärlig produktion och kreativa näringar, fler verksamheter och bostäder.

Nära 7 000 arbetsplatser i ett levande näringsliv

Näringslivet i Hägersten-Älvsjö är omfattande med stor branschbredd. 54 procent av alla existerande branscher finns representerade i området. Det finns flera arbetsplatstäta områden, såsom Marievik, Telefonplan och Västberga.

Två profilnäringar med god tillväxt:

 • transport och magasinering
 • utbildning.

Stora arbetsplatser inom privat sektor

Företag med mer än 500 anställda inom stadsdelsområdet:

 • Avarn Security AB
 • H&M Hennes & Mauritz GBC AB
 • Samhall AB
 • MTR Tunnelbanan AB
 • ALSTOM Rail Sweden AB

Många anställda i offentlig sektor

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare, över 6 000 personer är anställda i stadens förvaltningar och bolag med arbetsplats i Hägersten-Älvsjö. Försäkringskassans huvudkontor ligger i stadsdelsområdet med över 1 300 anställda. Även Region Stockholm är en stor arbetsgivare och sysselsätter över 700 personer i området.

Några av Stockholms viktigaste företagsområden

I Hägersten-Älvsjö finns två renodlade verksamhetsområden där även störande verksamheter ges förutsättningar att verka långsiktigt, det vill säga verksamheter som kan påverka omgivningen genom exempelvis buller, lukt eller andra typer av störningar:

 • Västberga med nära 14 000 anställda är Stockholms största och mest centrala industriområde. Tillsammans med Årsta partihallar har Västberga en funktion som kombiterminal för stadens gods- och logistikhantering.
 • Älvsjö verksamhetsområde med drygt 2 400 anställda med fokus på lätt industri. Här finns även Älvsjödepån, där stora delar av pendeltågen repareras och får sin tillsyn.

Gymnasiekluster i Liljeholmen

Det finns sammanlagt över 15 gymnasieskolor i Hägersten-Älvsjö. De flesta är fristående medan endast ett par är kommunala. En tydlig koncentration finns kring Lövholmsvägen och Trekantsvägen i Liljeholmen. Här finns Stockholms största gymnasiekluster med ett tiotal skolor med sammanlagt drygt 2 000 gymnasieelever som kommer från alla delar av Stockholm.

Ateljéer bidrar till en kreativ aura

Hägersten-Älvsjö har en hög koncentrationen av ateljéer som lockar kreativa näringar och människor till stadsdelsområdet. Konstfack påverkar utvecklingen och har också lagt grunden för ett kreativt kluster som finns kring Telefonplan. Färgfabriken är en livaktig konsthall på Lövholmen.

Flera starka centrum

Hägersten-Älvsjö består av många levande lokala centrum. Marievik, Telefonplan och Västberga är arbetsplatstäta områden. Liljeholmstorget Galleria sticker också ut som nod med en regional funktion. Här finns ett stort utbud av butiker, caféer och restauranger. De äldre kvarteren i Midsommarkransen och Aspudden med restauranger och kaféer med uteserveringar bidrar till kulturlivet och en levande stadsmiljö.

Stadsdelsområde i ständig förändring

Här är några saker som är på gång den närmaste framtiden:

 • Stadsutveckling kring Marievik/Södertäljevägen bidrar till ett urbant stråk, med inbjudande stads- och kajmiljöer med ny blandad bebyggelse och som kopplar samman Liljeholmen med Årstadal och Södermalm.
 • Lövholmen omvandlas till en ny stadsdel. Lövholmen har ett fantastiskt läge vid vattnet nära innerstaden. Dagens avspärrade område öppnas upp så att kajerna och strandlinjen blir tillgängliga för allmänheten.
 • Delar av Älvsjö omvandlas till en tät stadsdel. En kraftig komplettering planeras med plats för såväl bostäder och arbetsplatser som service, offentliga rum och platser för kultur och idrott.

Uppdaterad