Hantering av personuppgifter – etableringsservice

När ett företag kontaktar etableringsservice på Stockholm Business Region hanterar bolaget personuppgifter.

Personuppgifter som hanteras är

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer.

Vid enskilda bolag och handelsbolag kan även organisationsnummer vara en personuppgift.

Den rättsliga grunden för insamlingen av personuppgifter är berättigat intresse. Insamlingen behövs för att tjänsten som Stockholm Business Region erbjuder ska kunna utföras på ett effektivt och önskat sätt.

Stockholm Business Region sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Arbetet med etableringsservice utvärderas tre månader efter att servicen avslutats. Personuppgifter inom etableringsservicen kommer därefter att gallras.

Etableringsservice är en tjänst som flera av stadens förvaltningar och bolag gemensamt erbjuder. Det betyder att vi kan behöva dela personuppgifter med varandra för att kunna genomföra tjänsten. Varje förvaltning och bolag har eget personuppgiftsansvar.

Uppdaterad