Hitta lokal till ditt företag

Vi guidar dig i letandet av kontors- och butikslokaler, produktions- och lagerutrymmen. Både Stockholms stad och andra aktörer erbjuder en rad olika alternativ.

Olika sätt att hitta en lokal

Stockholms stad har flera fastighetsbolag och förvaltningar som hyr ut lokaler till företag.

I Stockholm finns en rad kontorshotell som hyr ut lokaler och samarbetsytor till företag.

På Visit Stockholms webbplats finns kartor och listor med tillgängliga aktörer i Stockholm. Informationen är på engelska.

Oberoende marknadsplatser

Det finns en rad oberoende marknadsplatser där du kan hitta lämplig lokal till ditt företag.

Lokalguiden

Portally

Portally matchar utbud och efterfrågan på lokaler och samlar allt på ett ställe. Tjänsten är utvecklad i samarbete med fastighetsbranschens aktörer för att möta marknadens behov.

Portallys webbplats

Vill ditt företag finnas i ett av Stockholms stads verksamhetsområden?

I Stockholm finns det tio rena verksamhetsområden – företags- eller industriområden som ska bevaras och utvecklas. Dessa är viktiga för stadens försörjning av livsmedel, gods eller på annat sätt av strategisk vikt för de som bor och arbetar i staden.

Stadens tillgängliga mark inom verksamhetsområdena är begränsade.

I varje företagsområde finns företagargrupper som kan hjälpa dig med information och kontakter till företagarna i respektive verksamhetsområde.

Vem äger fastigheten?

Om du vill veta vem som äger en fastighet kan du i ett par steg få fram den informationen på lantmäteriets webbplats.

Med e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du söka fram fastighetsägaren.

Saknar du fastighetsbeteckning kan du söka fram den med Lantmäteriets funktion Min karta.

Om du stöter på problem eller har svårt att få fram informationen är du välkommen att kontakta stadens etableringsservice så hjälper vi dig.
E-post: etableringsservice@stockholm.se

Uppdaterad