Bygga eller driva samhällsfastigheter

Är du intresserad av att bygga eller driva en samhällsfastighet i Stockholms stad?

Utifrån den typ av samhällsservice du arbetar med finns stöd att få. Du kan också läsa mer om stadens identifierade behov inom respektive område.

Olika typer av samhällsfastigheter

Uppdaterad