Markanvisningar

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger.

Staden använder sig av fyra huvudförfaranden för markanvisning:

 1. Direktanvisning
  (Används när byggaktören själv föreslår ett projekt.)
 2. Direktanvisning efter jämförelseförfarande 
  (Används när flera byggaktörer söker markanvisning på samma plats.) 
 3. Anbud på pris
  (Byggaktören lämnar in prisförslag.)
 4. Tävling
  (Används när staden vill främja specifika idéer om utformning eller användning.)

När Stockholms stad vill exploatera (utveckla) ett markområde arrangerar vi ibland markanvisningstävlingar eller jämförelseförfaranden.

Markanvisningspolicy

I markanvisningspolicyn finns ytterligare information om hur det fungerar i praktiken med markanvisningar.

Markanvisningspolicy för Stockholms stad (pdf)

Markanvisningsregister

I stadens markanvisningsregister finns bland annat uppgifter om vem som fått markanvisning, var, när och för hur många lägenheter. 

Markanvisningar 2023 januari–december (pdf) 

Markanvisningar 2022 januari–december (pdf) (2023-03-08)

Markanvisningar 2021 januari–december (pdf) 

Markanvisningar 2020 januari–december (pdf)

Markanvisningar 2007–2019 (pdf)

Läs även

Uppdaterad