Markanvisningar

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger.

Staden använder sig av fyra huvudförfaranden för markanvisning:

  1. Direktanvisning
  2. Direktanvisning efter jämförelseförfarande
  3. Anbud på pris
  4. Tävling

När Stockholms stad vill exploatera (utveckla) ett markområde arrangerar vi ibland markanvisningstävlingar eller jämförelseförfaranden.

Markanvisningspolicy

I markanvisningspolicyn finns ytterligare information om hur det fungerar i praktiken med markanvisningar.

Markanvisningspolicy 2015 (pdf, 3,28 MB, nytt fönster)

Markanvisningsregister

I stadens markanvisningsregister finns bland annat uppgifter om vem som fått markanvisning, var, när och för hur många lägenheter.

Markanvisningar 2020 januari-augusti (Pdf 310 kB, nytt fönster)

Markanvisningar 2007–2019 (Pdf, 1,49 MB, nytt fönster)

Uppdaterad