Arrende

En del av stadens mark får användas av ett företag eller en privatperson genom ett så kallat arrende.

Ett arrende ger en privatperson eller ett företag rätt att använda någon annans mark. Den som arrenderar mark kallas arrendator.

För rätten att använda stadens mark betalar arrendatorn en avgift till staden som markägare.

Reglerna för olika typer av arrenden skiljer sig åt. Det finns olika typer av arrenden. De vanligaste typerna i Stockholm är

  • anläggningsarrende
  • lägenhetsarrende.

För att en juridisk eller enskild person ska få nyttjanderätt till stadens mark tecknas ett arrendeavtal. Avtalet reglerar nyttjanderätten under en viss tid och ett visst ändamål. 

Vid försäljning av en byggnad som står på mark upplåten med arrende följer inte arrendet med automatiskt. En överlåtelse av ett arrende på stadens mark till en ny ägare måste alltid godkännas av stadens exploateringskontor.

Du kan kontakta exploateringskontoret om du

  • har frågor om arrenden
  • vill överlåta ett arrende
  • köpa en byggnad på ett arrende
  • vill säga upp ett arrendeavtal.

Vem äger fastigheten?

Om du vill veta vem som äger en fastighet kan du i ett par steg få fram den informationen på lantmäteriets webbplats.

Med e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du söka fram fastighetsägaren.

Saknar du fastighetsbeteckning kan du söka fram den med Lantmäteriets funktion Min karta.

Om du stöter på problem eller har svårt att få fram informationen är du välkommen att kontakta stadens etableringsservice så hjälper vi dig.
E-post: etableringsservice@stockholm.se

Uppdaterad