Människor som umgås på taket till byggnaden, med utsikt över Gamla stan
Taket på Birka Cruises tidigare färjeterminal. En tom lokal som blivit ett kulturhus i Kollektivet Livets regi, där olika publiker och konstformer möts. Ett av många exempel på kulturlotsningar.

Kulturlots

Kulturlotsarna tar fasta på kulturaktörers och fastighetsägares goda idéer och hjälper till att etablera nya kulturplatser över hela staden.

Kulturlotsarna är en länk mellan kulturlivets aktörer, Stockholms stads förvaltningar och bolag och privata fastighetsägare. De matchar kulturellt innehåll med olika fastighetsägares lediga lokaler, de coachar kulturaktörer och beslutar om ekonomiskt stöd för utveckling och etablering.

Vem kan få kulturlotsning?

Kulturaktörer, fastighetsägare, byggherrar och förvaltningar inom staden kan få stöd av kulturlotsar.

Du som vill etablera eller utveckla en kulturverksamhet kan få stöd av våra kulturlotsar. Du som är fastighetsägare kan få förslag på kulturverksamheter som hyresgäster i dina lokaler, på både kort och lång sikt.

Vad kan du få för stöd och service?

Vilken service och rådgivning du kan få beror på var ni befinner er i processen och hur långt ni kommit med er verksamhetsidé.

  • Kulturaktörer och fastighetsägare som har kommit en bit på vägen med sin verksamhetsidé kan få råd av kulturlotsarna för att utveckla verksamhetsidéen. 
  • Kulturaktörer och fastighetsägare vars verksamhetsidéer redan har utarbetade strategier för genomförande kan få lotsning och kompetensstöd efter behov under en överenskommen tidsperiod.
  • Kulturaktörer som har en verksamhet med hög genomförandenivå kan få fördjupad lotsning och coachning fram till etablering. 

Övriga stöd och service till kulturaktörer

Staden stöttar kulturlivet på flera sätt.

Kulturkalkylen – ett verktyg för stadsplanering

Kulturkalkylen är ett analysverktyg som du kan använda inom stadsplanering för frågor som rör etablering av kulturverksamheter.

I Kulturkalkylen kan du uppskatta de sociala, samhälls- och fastighetsekonomiska värden som olika kulturverksamheter skapar på en plats. Verktyget är till nytta för bland annat kulturaktörer, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter och stadens förvaltningar som vill etablera nya verksamheter.

Kulturkalkylen

Uppdaterad