Guide

Så letar du lokal eller hyresgäst med hjälp av kulturlotsen

Du som kulturaktör kan få hjälp med att matchas med en fastighetsägare som har en lämplig lokal för din verksamhet. Som fastighetsägare kan du få hjälp att hitta en lämplig hyresgäst som driver kulturverksamhet.

Hittar du själv en lämplig lokal?

Gör en lokalförfrågan till kulturlotsen

Du som är kulturaktör och söker lokal anger dina behov och önskemål för lokalen. Kulturlotsen kan då matcha din verksamhet med fastighetsägare som har lokaler tillgängliga. 

Blankett för kulturaktör som söker konstlokal (pdf)

Du som är fastighetsägare och söker efter lämplig hyresgäst beskriver befintliga förhållanden för din lokal. Kulturlotsen ger dig förslag på hur du kommer vidare i din sökning efter hyresgäst.

Blankett för fastighetsägare som söker hyresgäst (pdf)

Hur lång tid det tar att hitta en lämplig matchning varierar beroende på vilka lokaler som finns tillgängliga på marknaden och vilka krav din verksamhet har på lokalen. Som kulturaktör bör du räkna med att det kan ta sex månader eller mer.

Bedömning och sökning efter lokal

Kulturförvaltningen kan göra ett särskilt utskick till fastighetsägare med lokalförfrågan om din verksamhet bedöms ha väl utarbetade strategier och ha hög genomförandenivå.

Kulturförvaltningen förmedlar inga egna lokaler, utan lokalmatchningen sker med alla typer av lokaler och fastighetsägare som ingår i vårt nätverk.

Matchning med potentiell lokal

Om sökningen leder till en lokal som matchar din verksamhets behov och betalningsförmåga kan vi göra ett gemensamt platsbesök. Lotsarna kan även bistå dig med rådgivning om vilka underlag som du behöver ta fram åt fastighetsägaren och berörda myndigheter.

Avtalsförslag och kontraktsskrivning

Fastighetsägaren skickar ett avtalsförslag till dig. Förslaget innehåller hyra och eventuella kostnader för exempelvis lokalanpassning. Här kan kulturlotsen bistå med granskning och rådgivning.