Pappa som målar med baby.

Svenska med baby utökar satsningen på pappagrupper i projektsamverkan med staden

Svenska med baby erbjuder aktiviteter där nyanlända och etablerade familjer möts. Sedan ett år tillbaka finns också särskilda träffar för pappor med barn, som både bidrar till ökad jämställdhet och en snabbare etablering. Projektet ”Språkutveckling och jämställt föräldraskap” gör det nu möjligt att starta fler pappagrupper och utveckla samtalsmetodiken. Vi besökte en pappagrupp på Södermalm!

”Skafferimåleri” är temat för höstens första pappagrupp på Tranströmerbiblioteket på Södermalm. Små tamburiner och andra skojiga leksaker ligger utspridda på golvet och på borden finns färg av rödkål, blåbär, hallon och rapsolja. Snart är nio pappor och lika många småttingar runt ettårsåldern i full färd med målarsvamp, penslar och händer. En trevande tystnad har övergått i sorl och glada skratt.

En möjlighet att få göra något kreativt med min dotter, möta andra pappor och öva språket

Många av de pappor som är här idag har svensk bakgrund men talar två språk hemma.

Luthando Jamola kommer från Sydafrika och har bott i Sverige ungefär ett år. Han förstår mer svenska än han pratar och blandar gärna svenska och engelska. För en tid sedan såg han en affisch om Svenska med babys pappagrupper, och sen en annons på Facebook. Men han visste inte riktigt vad som väntade när han åkte hit idag. Nu är han positivt överraskad. Dottern Lumi sitter bredvid pappa på golvet med en tamburin i handen. Hon gillar också musik.

– Det här är en härlig miljö för Lumi att få vara i tillsammans med andra barn. Men också något roligt som bara hon och jag gör tillsammans. Och samtidigt en möjlighet för mig att prata med andra pappor om föräldraskap och öva språket.

I stora delar av världen är pappaledighet ett okänt begrepp

Sayed Mohammad Jalil och Virgilio Vásquez arbetar som samordnare på Svenska med baby och leder dagens pappagrupp, men också grupper i andra delar av staden. För många nyanlända pappor är det ofta något helt nytt att ensam ta hand om sitt barn. Och många tycker att det är svårt.

Sayed är ursprungligen från Afghanistan och Virgilios från Nicaragua, där papparollen är annorlunda. Båda påpekar att i stora delar av världen finns inget som heter ”pappaledighet”, det är mammans roll att ta hand om barnen och hemmet.

En arena för möten mellan nyanlända och etablerade

Svenska med baby arbetar för att främja integration, bryta segregeringen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsföräldrar i Sverige. Föreningen har funnits i tio år och erbjuder en rad aktiviteter där familjer med olika bakgrund möts. Utöver ett tryggare föräldraskap, bidrar verksamheten också till språkutveckling, ett socialt nätverk och ökad sysselsättning efter föräldraledigheten.

Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan flera år tillbaka ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Svenska med Baby, som bland annat möter nyanlända familjer på stadens Welcome House vid Medborgarplatsen.

Pappagrupper till gagn för barnet, pappan, familjen och det omgivande samhället

Tove Sernrot arbetar som verksamhetsutvecklare hos Svenska med baby. Föreningens aktiviteter är välbesökta – framförallt av mammor med små barn. Pappor är svårare att nå. Tillsammans med organisationen MÄN och med stöd av Svenska Postkodstiftelsen startades pappagrupper under pandemin, då ofta utomhus. Efter en trög start hittar nu allt fler pappor till träffarna. Pappor vill gärna prata med andra pappor och grupperna bidrar till något gott för hela samhället, menar Tove.

– Pappagrupperna bidrar till ett mer jämställt föräldraskap och närvarande pappor. De skapar en plattform för nyanlända pappor att blir tryggare i sitt föräldraskap i Sverige. Det bidrar också till en snabbare etablering för både mammor och pappor. Och vi vill medverka till att fler utrikesfödda pappor väljer att vara mer engagerade i sina barns liv, det är till gagn för barnet och för hela samhället.

Fler pappagrupper genom projektsamverkan med staden

I samverkan med stadens projekt ”Språkutveckling och jämställt föräldraskap”, som finansieras av Länsstyrelsen, kommer nu fler pappagrupper att kunna startas, parallellt med att samtalsmetodiken utvecklas. Part i projektet är också Skärholmens och Brommas stadsdelsförvaltningar, SHIS bostäder samt Sfi för föräldralediga.

Idag finns det pappagrupper i Järfälla, Bandhagen, Södermalm och på några av stadens boenden för nyanlända. Träffarna hålls en gång i veckan och leds vanligtvis av volontärer som utbildas av Svenska med baby. Upplägget bygger på samtalsmetodik, kunskaps- och erfarenhetsutbyte med teman som föräldraskap, barnomsorg, demokratifrågor och framtidsdrömmar. Men här finns också tid för fikaprat och vardagliga frågor som till exempel ”hur ska jag klä mitt barn på vintern?”

Främjar sociala nätverk och nya perspektiv

Pappagrupperna håller vanligtvis till på bibliotek eller öppna förskolor. Här möts svenska, etablerade och nyanlända pappor. Nya perspektiv och erfarenhetsutbyte är viktigt för alla. Tove minns ett tidigare samtal på en pappaträff på Södermalm.

– En pappa berättade att han bott flera år i Sverige men fortfarande sakande ett socialt nätverk. Då föreslog en annan pappa att de skulle byta mobilnummer.

Luthando och Lumi kommer tillbaka

På Tranströmerbiblioteket börjar pappaträffen lida mot sitt slut. En och en halv timme med lek, samtal, blöjbyten och fika gick fort. Luthando packar ihop skötväskan och plockar upp Lumi på armen. Innan vagnen rullar ut på Götgatan konstaterar han att båda haft kul.

– Vi kommer definitivt tillbaka nästa vecka.

Svenska med Baby välkomnar samverkan

Svenska med Baby välkomnar samverkan med fler organisationer och företag.

Uppdaterad