Från projekt till inkluderande rekryteringsväg

Intensivvårdsnära rehabilitering är vårdkrävande. Genom att anställa servicevärdar med arbetsuppgifter utanför patientvård kan Remeos omvårdnadspersonal fokusera på sina kärnuppdrag. Det öppnar också en väg in till arbetsmarknaden för dem som står utanför.

Integrationspakten besökte Remeokliniken i Sköndal och pratade jobbspår med en chef, teamledare och servicevärd.

Mitt under pandemin genomförde Remeo sitt första jobbspår i samverkan med Arbetsförmedlingen och Stockholms stad. Hösten 2022 var det dags för omgång nummer två och nu handleds de nya servicevärdarna av dem som gick jobbspåret 2020.

Ett jobbspår kan innehålla olika utbildningsmoduler och bygger på ett nära samarbete mellan alla parter. Det skapar en ingång till arbetsmarknaden för dem som står utanför samtidigt som det tillgodoser arbetsgivarnas kompetensbehov.

Remeo vågade tänka nytt

I ett kulturmärkt rött tegelhus i hjärtat av Sköndal ligger Remeo-kliniken, en privat vårdinnovation i tre våningsplan som tar emot patienter från hela Sverige med behov av avancerat andningsstöd. Patienterna kommer vanligtvis direkt från en intensivvårdsavdelning och hos Remeo får de hjälp med att återta kontrollen över andningen och vardagen. En vårdkrävande rehabilitering som utöver läkare, sjuk- och undersköterskor, innefattar ett team av många olika professioner.

Titti Zarei, hälsoprofessions- och verksamhetsutvecklingschef på Remeo berättar hur tankarna gick inför det första jobbspåret.

– Vi är framgångsrika i att hjälpa människor att klara sig utan respirator, men många av våra patienter är svårt sjuka och flera av dem kommer att vara förlamade livet ut. 2019 köptes vi upp av nya ägare och en av dem har själv varit patient här tidigare. Vi började diskutera en lösning för att avlasta vår omvårdpersonal med arbetsuppgifter utanför patientvård.

Jobbspår som möter Remeos behov

Samtalet landade så småningom i ett jobbspår för servicevärdar i samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Tre olika arbetsområden identifierades; vård, kök och lokalvård.

I vårddelen handlar servicevärdarnas arbete om att avlasta vårdpersonalen genom att hämta och fylla på salarna med material som patienten behöver för sin omvårdnad. Men också förbrukningsmaterial till förråden.

Ett relevant utbildningspaket togs fram, Remeo deltog i rekryteringsprocessen och kunde senare anställa åtta av de tio deltagarna. Idag, två år senare, arbetar sex servicevärdar kvar.

– Jobbspåret blev en intern stolthet och en win-win för alla – men också för integrationen i stort. Idag märks det direkt om någon av servicevärdarna skulle vara sjuka – vi är beroende av dem. De har också en annan relation med patienterna som blir glada av att möta dem.

Engagemang och struktur för ett bra mottagande

Att arbeta med struktur, kommunikation och tydliga scheman har varit ett framgångskoncept i mottagande av de nya medarbetarna. Alla handledare har också tagit del av stadens coach- och handledarutbildning, CMA - speciellt designad för Remeo.

– Vi har arbetat mycket med att möta varje individ där de befunnit sig och ge stöd när det har behövts. Introducering, närvaro och kartläggning av kompetens. Och vi har från början behandlat servicevärdarna precis som vår övriga personal – som en tillgång.

Utmaningar – och en trygg och tillåtande arbetskultur

Självklart har det också funnits utmaningar under resans gång. Språknivån var relativt låg i det första jobbspåret och servicevärdarna fick möjlighet att läsa sfi en dag i veckan på betald arbetstid. Pandemin medförde också speciella omständigheter – munskydd och visir gjorde det svårare att både känna igen varandra och kommunicera.

För att underlätta inlärningen fotograferade teamledaren Martina Eklund alla artiklar i de olika förråden och sammanställde till ett häfte med text och bild.

Kulturella skillnader blev också synliga. Titti, som själv kom till Sverige från Iran för 23 år sedan, kände igen sig i mycket och kunde använda sin egen erfarenhet för att både öka förståelsen och skapa en tillåtande kultur. det är okej att göra misstag, det gör alla – men fråga om det är något du inte förstår!

– Mycket som vi tar för givet, fungerar inte likadant i andra delar av världen. Här förväntas du till exempel fråga om det du inte förstår och att ta egna initiativ. Det är inte heller självklart för alla att läsa lappar på kylskåpsdörren. Och varför ska det vara just potatis och sill på lunchbrickan till midsommar?

Nytt skräddarsytt jobbspår hösten 2022

Efter en större ombyggnation kommer kliniken inom kort att kunna ta emot fler patienter. Då är också de nya servicevärdarna på plats. I höstens jobbspår har språkkravet höjts. Deltagarna läser en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning under tio veckor om bland annat livsmedels- och hygienrutiner, lokalvård, inköp och bemötande. Men också om arbetsmiljö och säkerhet. Efter jobbspåret väntar en introduktionsanställning hos Remeo under sex månader, med möjlighet till förlängning.

Miljön hos Remeo kan verka skrämmande för dem som inte är van. Under hösten har Martina besökt jobbspåret, berättat om verksamheten och visat den andningsventil som många patienter har inopererad i halsen. Deltagarna bjöds också in till en uppskattad introduktionsdag hos Remeo, med rundvandring på kliniken, genomgång av lön, ledighet och vab (vård av sjukt barn), och samtal kring arbetsmoral.

Jobbspåret – en viktig del av Michaels etableringsresa

För tre och ett halvt år sedan lämnade Michael Rubani ett oroligt Kongo Kinshasa och kom till Sverige. Innan jobbspåret pratade han bara svenska på sfi-lektionerna, berättar han. Men sedan ett par år tillbaka arbetar han som servicevärd hos Remeo.

– Det här är mitt första jobb i Sverige och jag har lärt mig massor. Språket var jättesvårt till en början, men jag vågade prata och fortsatte att kämpa för att lära mig mer.

I dag kan han alla orden i Martinas häfte. Med jobbspåret följde utbildning, jobb och egen försörjning. Men också en introduktion till Sverige.

– Genom jobbspåret har jag etablerat mig snabbare, nu förstår jag hur man lever här. Hur systemen fungerar, vad jag kan och inte kan göra – mina skyldigheter och rättigheter.

För ett år sedan blev Michael erbjuden en tillsvidareanställning hos Remeo. Han uppskattar variationen av arbetsuppgifter och ser fram emot att få fortsätta att utvecklas i sin arbetsroll. Stadens coach- och handledarutbildning, CMA, står näst på tur. Att få handleda de nya servicevärdarna känns både kul och ansvarsfullt.

Nya lärdomar – för alla

Att inta rollen som en coachande arbetsgivare har varit självklart för Remeo. Hur fungerar skolan och hur går det till att ta ett banklån? Alla frågor har välkomnats. Många har fått luft under vingarna och börjat se en framtid i Sverige, berättar Titti. 

– Vi behöver både vårdbiträden och undersköterskor och vill gärna hjälpa de servicevärdar som uppnått tillräckliga språkkunskaper att ta nästa steg i sin karriär hos oss.

Titti och Martina är överens – jobbspåret har fört med sig ny kunskap till hela personalgruppen. De har blivit mer ödmjuka och tänker på hur de uttrycker sig. Handledarutbildningen gav dem också många bra verktyg.

Jobbspåret är en bra kombo, summerar Martina. Det avlastar omvårdspersonalen och är samtidigt en samhällsviktig insats.

– För oss som arbetsgivare är det en stor glädje att se servicevärdarnas utveckling i jobbet, men också att deras privata livssituation har blivit bättre efter anställning hos oss.

Remeos tips till er som funderar på ett Jobbspår

Börja med att identifiera vad ni behöver ha hjälp med. Jobbspåret bygger på samverkan – ha ett öppet sinne, var lyhörd och ta del av andras kunskap. Vägen framåt blir kanske inte spikrak, var beredd på att korrigera innehållet på väg mot önskat mål. Men framförallt – våga testa!

Uppdaterad