Kompetenskompassen – med kursen inställd på en arbetsmarknad som inkluderar döva

De flesta arbetsplatser har inkluderings- och mångfaldspolicyer, men få har någon anställd som är döv. Det vill Kompetenskompassen ändra på genom att skapa jobbmöjligheter och integrera döva och teckenspråkiga personer med rätt kompetens på rätt arbetsplats.

Bakom en blå dörr vid Liljeholmskajen har Kompetenskompassen sin verksamhet, ett teckenspråkigt konsult- och arbetsmarknadsutbildningsföretag som med döv- och mångfaldsperspektivet i fokus vill skapa ett vinnande koncept för alla parter genom att inkludera döva och teckenspråkiga i arbetslivet. Här delar de våningsplan med två andra teckenspråkiga verksamheter med sfi för döva och utbildning för blivande teckenspråks- och skrivtolkar.

Kompetenskompassen startade 2020 och erbjuder bland annat en förberedande arbetsmarknadsutbildning, Yrkesintroduktion för teckenspråkiga, via Arbetsförmedlingen. Programmet ska underlätta för döva att våga följa sina drömmar, med stöd av jobbcoacher med dövkompetens. Under året planeras också för en uppstart av ett teckenspråkigt arbetsintegrerat socialt företag med fokus på dövas kompetenser, färdigheter och erfarenheter.

Brobryggare mellan arbetsgivare och arbetssökande

Grundaren Erdem Akam beskriver sig som en dövstolt socionom och entreprenör. Med en stark tro på varje individs kompetens och förmåga att forma sin egen framtid, och en övertygelse om att alla människor behövs på arbetsmarknaden, agerar han och kollegorna på Kompetenskompassen brobyggare mellan arbetssökande och arbetsgivare.

– Döva finns representerade inom de flesta yrkesområden, även dem som kräver akademiska studier. Men det finns en stor kunskapsbrist och osäkerhet hos arbetsgivare som gör det svårt för många döva att komma ut på arbetsmarknaden. Det vill vi förändra med kunskapslyft som öppnar dörrar för dem som står utanför.

Teckenspråk – ett minoritetsspråk

Omkring 1 400 000 människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning och av dem är uppemot 10 000 barndomsdöva. Genom teckenspråket har döva ett eget visuellt språk med egen grammatik, där det naturligt förekommer egna normer och sociala koder. Dövkulturen är inte beroende av hörselnedsättning, utan en kan vara fullt hörande och ändå vara ”teckenspråkig”.

– Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår först i kommunikationen med det hörande samhället. Vi träffar hörande varje dag och vet hur vi ska kommunicera med hörande. Det är hörande som inte träffar döva varje dag, och kan känna sig osäkra.

En tillgång på arbetsmarknaden

Fördomar och okunskap är främsta anledningen till dövas utanförskap i både arbetslivet och samhället, fastslår Erdem. Genom att erbjuda förutsättningslösa möten, föreläsningar, stöd och handledning vill Kompetenskompassen få fler arbetsgivare att våga kliva ut ur sin trygghetszon och se döva och teckenspråkiga medarbetare som en tillgång.

– Självklart ställer det lite andra krav på omgivningen att ha en döv arbetskollega, framförallt när det gäller kommunikationen, men det finns många olika sätt att kommunicera på; skriftligt, med kroppsspråk och enkla vardagstecken. Arbetsförmedlingen kan också involveras för att göra arbetsplatsen tillgänglig med tekniska hjälpmedel som bildtelefon med tolk på distans, bistå med totalkostnader och lönebidrag.

Våga anställ, få mer kunskap om teckenspråk och en inblick i dövkulturen

På väg mot en framtid där döva är en självklar del av arbetslivet, är varje individs resa mot sysselsättning och att kunna försörja sig själv, stort. Men som ensam döv på en arbetsplats kan det också kännas lite tråkigt och ensamt. Om fler kan teckenspråk blir tillvaron mycket roligare, summerar Erdem och skickar med ett tips till arbetsgivare.

– Erbjud era medarbetare en teckenspråkskurs på arbetstid, det skapar gemenskap och inkludering. Och berikar hörande medarbetare med en inblick i dövkulturen. Precis som en resa till Spanien och spansk kultur nästan får en att känna sig som spanjor!

Fakta om teckenspråk

Teckenspråk har funnits så länge det funnits döva människor. Under senare delen av 1800-talet ansågs teckenspråket primitivt och plockades bort som undervisningsspråk i de svenska skolorna. Döva skulle istället lära sig prata och läsa på läpparna, vilket resulterade i att utbildningsnivån hos döva sjönk drastiskt. 

Runt hundra år senare, 1981 var Sverige först ut i världen med erkänna teckenspråket som dövas officiella språk och modersmål. I dag kommunicerar runt 30 000 människor med teckenspråk i Sverige. Det finns runt 160 olika teckenspråk i världen, men för majoriteten döva är möjligheten till utbildning på teckenspråk mycket begränsad än idag.

Uppdaterad