Ny utbildning inom programmering – ta chansen och möt morgondagens medarbetare!

Efterfrågan på kunskaper i programmering och webbutveckling bland företag i Stockholm är stor. För att möta kompetensbehovet har Stockholms stads vuxenutbildning tagit fram en ny och kort utbildning i nära samarbete med branschen. Nu finns möjlighet för din organisation att samverka kring praktik och studiebesök – bli först med att möta morgondagens medarbetare!

I slutet av oktober höll Jensen komvux i Kista öppet hus för alla stockholmare som ville veta mer om den nya utbildningen inom programmering som startar den 8 januari 2024. På plats fanns också arbetsgivare med anställningsbehov – bland annat Integrationspaktsmedlemmarna KPMG, Distansakademin och Tietoevry.

Uppskattat mingel och många kvinnor bland besökarna

”Prova på-dagen” hos Jensens komvux var välbesökt. Här fanns yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare, men också möjlighet att prova på att programmera. Företag på plats berättade om bransch och anställningsbehov.

Erivan Rostam, näringslivskoordinator på Vuxenutbildning Stockholm, har varit med och tagit fram utbildningen och summerar dagen i Kista:

– Alla jag pratade med, både besökare och arbetsgivare, var väldigt positiva och uppskattade att få mingla med varandra. Det var också roligt att det var så många kvinnor bland besökarna och flera valde att ansöka till utbildningen på plats.

TechSverige flaggar för stor kompetensbrist

Enligt en rapport från TechSverige kommer 70 000 jobb inom IT saknas till 2024. Pandemin har bidragit till en acceleration inom samtliga branscher, inte minst inom e-handeln. Bland annat efterfrågas kunskaper inom programmering och webbutveckling, berättar Erivan.

– Men det är inte bara företag inom IT-branschen som har behov av den här typen av kompetens – idag efterfrågar många företag med en IT-avdelning kunskap på området.

Utbildning som motsvarar branschens behov – nu behövs fler praktikplatser!

Stadens vuxenutbildning samverkar med näringslivet på många olika sätt för att möta kompetensbehov och säkra att utbildningarnas innehåll motsvarar den kunskap som branschen efterfrågar. Dialog och kunskapsutbyte med IT-branschen har lett fram till den nya utbildningen som kommer att starta i januari 2024 och pågå under 35 veckor. Utbildningen skapar möjlighet till arbete inom programmering, webbutveckling och webbserverprogrammering, men också IT-support, summerar Erivan. Men nu behövs fler praktikplatser!

– Vi är jätteglada att vi nu kan starta den här utbildningen och för den goda samverkan med branschaktörer som gjort det möjligt. Men det är lika viktigt att vi kan erbjuda eleverna kvalitativ praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL), tillfällen för studiebesök och gästföreläsningar.

Civilsamhället – viktig aktör för att fler ska få kunskap om möjlighet till studier

Erivan ser fram emot att följa processen. Samverkan med arbetsgivare och andra branschaktörer bidrar till hållbara utbildningar som möter relevant kompetensbehov. Men samverkan med civilsamhället är också viktig:

– Fler elever behöver hitta till våra utbildningar och civilsamhället är en viktig aktör för att sprida kunskapen om möjligheter till studier till fler stockholmare.

Vill din organisation vara med?

Vill din organisation erbjuda praktik eller studiebesök för elever i den nya programmeringsutbildningen?

E-post: samarbetevuxenutbildning@edu.stockholm.se

Här kan du också få mer information om hur stadens vuxenutbildning samverkar med näringslivet och civilsamhället kring utbildning. Staden kan ta fram nya utbildningar utifrån behov inom olika branscher.

Läs mer om utbildningen

Uppdaterad