Integrationspakten – en återblick på våren 2022

Vilken vår vi har haft inom Integrationspakten! Här kommer en återblick över vad vi gemensamt åstadkommit under första halvåret 2022 - tillsammans drar vi många strån till Stockholm!

Integrationspaktens matchmaking-mingel – en digital succé!

Hur skapar vi tillfällen för nya möten och framåtsyftande dialoger när vi inte får ses fysiskt? I början av året rådde fortfarande restriktioner och i februari arrangerade vi därför ett digitalt matchmaking-mingel. Runt sextio personer tog chansen att möta en ny kontakt inom nätverket.

Specifika önskemål matchades så långt det var möjligt och trettio par möttes sedan i ett nätmingel med inkluderande pratpunkter.

Utvärderingen visade att deltagarna uppskattade mötesformen och att lära mer om varandras verksamheter. Samtal kretsade bland annat kring inkluderande rekrytering och mentorprogram och flera uppgav sig vilja fortsätta dialogen.

Tips på förbättringsåtgärder var få, att förfina den individuella matchningen nämndes men samma mening avslutades också så här; ”...men det är också spännande att bli ihopkopplad med någon och upptäcka att det finns något jag inte visste att jag behövde”.

Rundabordssamtal om Stockholms behov av gröna kompetenser för att klara klimatomställningen

Staden har ambitiösa klimatmål och i mitten av februari samlade Integrationspakten representanter från utvalda tillväxtbranscher till en fördjupad dialog om framtidens gröna kompetenser.

Bland annat diskuterades hur utbildningsutbudet kan växlas upp för att Stockholm ska vara rustad att möta klimatomställningens kompetensförsörjningsbehov och vägar för samarbete mellan arbetsgivare och stad.

Med i det digitala samtalet var Integrationspaktsmedlemmarna:

 • Scania
 • Ragnsells
 • Stockholmshem
 • Stockholm Exergi
 • Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Dialogen fortgår nu mellan staden och medverkande företag för att identifiera nuvarande och kommande kompetensbehov för en grön omställning.

Medlemsträff med angeläget tema; Demokrati under lupp – om politisk delaktighet och inkludering!

Demokrati är inte något statiskt utan något som vi gemensamt måste göra dagligen – det var grundtanken kring temat för vårens första medlemsträff. Vid aktuellt datum i mars hade ett krig brutit ut i vårt närområde och förändrat bilden av vår omvärld.

Welcome House fick därför inleda träffen med en nulägesrapport om stadens mottagande av dem som flytt kriget i Ukraina. Medlemsträffen bjöd också på forskning om trender kring ungas samhällsengagemang och hur sociala faktorer påverkar politisk integration bland utrikesfödda.

Deltog gjorde givetvis också medlemmar från Integrationspakten; The Social Few lyfte näringslivets roll för inkludering och integration.

The Global Village som arrangerar Järvaveckan med fokus på demokrati och valår, påminde oss också om att i mötet med dem som nu kommer hit från Ukraina, ta tillvara på den erfarenhet som redan finns i Sverige bland alla dem som tvingats lämna sitt hemland och Kulturhuset Statsteatern belyste kulturen som en måttstock på demokrati. Sammantaget en medlemsträff med ett tema mer angeläget än någonsin!

Engagerat frukostmöte om mottagandet av de ukrainska flyktingarna

I april bjöd Integrationspakten in medlemmar i nätverket till ett frukostmöte för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bästa möjliga mottagande av de ukrainare som flytt kriget. Ett möte som lyfte både konkreta vägar för samverkan och skapade synergier mot gemensamt mål att stärka varandras insatser.

Welcome House berättade om stadens samlade mottagande av flyktingar och Ukraina-teamets operativa arbete med bland annat matchning mot jobb, mentorprogram och kontakter med föreningslivet. På plats var också Karin Ernlund, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd och Anna König Jerlmyr, finansborgarråd.

Från våra medlemmar fick vi ta del av fina exempel på engagemang; om första mötet med flyktingar på färjeterminalen i Nynäshamn, arbetsgivare som redan hunnit anställa och startat jobbspår – och dem med stora rekryteringsbehov som vill anställa.

Men också medlemmar som var igång med kompetenskartläggning, grundläggande språk- och datakurser och olika former av social gemenskap. Sammanfattningsvis en morgon som gjorde oss stolta över kraften i samverkan.

Strukturerat frukostmingel för ökad samhandling kring inkludering och integration

I maj fick vi äntligen bjuda in er medlemmar till ett fysiskt frukostmingel. Och vilket mingel det blev! Över 80 personer från ett fyrtiotal olika medlemsorganisationer åt frukost i gamla Posthuset på Vasagatan.

Från scenen fick vi ta del av det senaste inom Integrationspakten och inspireras av medlemmarna Stena Fastigheter och Right to Play som berättade hur de hittade varandra genom nätverket och nu samarbetar kring ett omvänt mentorprogram mellan nyanlända ungdomar och chefer på Stena Fastigheter.

Därefter var det dags för speedmingel. Stolar på rad skapade ett intensivt sorl som avbröts av en ljudsignal för att ge plats för nästa möte. På whiteboarden efteråt kunde vi bland annat läsa följande; ”Kul med högpulsmingel! – Rätt forum att vara i! – Energi! – Många ny kontakter.

Utvärderingen visade att minglet skapade nya kontaktvägar mot ökad inkludering – men också en större kunskap om nätverket och vilka möjligheter som finns inom det.

Från vårt håll lovar vi också att sära på stolarna lite mer till nästa gång för dämpad ljudnivå utan att tumma på rummets energi - som denna morgon var på topp!

Integrationspakten på Nordic Sustainability Expo tillsammans med några av våra plusmedlemmar!

I mitten av maj hölls för första gången Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan, Nordens samlade hållbarhetsmässa för snabbare acceleration mot ett hållbart samhälle och näringsliv. Integrationspakten fanns på plats i egen monter tillsammans med medlemmarna.

 • Ambea
 • Svevia
 • Right to Play
 • Stockholm Exergi
 • Stena Fastigheter
 • Hammarby Fotboll
 • Svenska med baby
 • Föreningen Midsommargården.

Det blev två spännande dagar där vi fick berätta om medlemsnätverket, visa på bredden av medlemsorganisationer och informera om möjligheter till samverkan mellan både stad och medlemmar och medlemmar emellan.

Integrationspakten stod också värd för ett panelsamtal tillsammans med några av våra samutställare – ett givande samtal med fokus på mervärde och styrkan i samverkan.

Vi är otroligt glada för att vi fick spendera dessa dagar tillsammans med er och kan konstatera att vi inspirerat fler organisationer till utökad samverkan för en inkluderande arbetsmarknad och att bli medlem i Integrationspakten.

Vårens kommunikation – så berättar vi om oss!

Du har väl inte missat att vi finns på Instagram? Sedan årsskiftet berättar vi där om Integrationspakten, våra event och medlemmarnas arbete för en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Följ oss där!

Integrationspakten på Instagram

På våra webbsidor kan du läsa artiklar och reportage om staden och våra medlemmar. Här finns också inspelningar från tidigare medlemsträffar och inspirerande filmer från möten med medlemmar som berättar om sitt inkluderande arbete.

Mejla oss en rad om du vill att vi ska berätta hur din organisation drar sitt strå till Stockholm!

Mejl: integrationspakten@stockholm.se

Uppdaterad