Svevia fortsätter att satsa på inkludering genom utbildningen ”Trygga vägar”

Svevia vill bidra till en inkluderande vägbransch. Av den anledningen är det naturligt att ”Trygga Vägar” har utvecklats till en viktig del av Svevias rekryteringsstrategi. Nu planeras en tredje utbildningsstart som riktar sig till människor som står utanför arbetsmarknaden.

- I år har vi ytterligare skruvat på utbildningsinnehållet och landat i ett program som känns riktigt bra. Vi har höga förhoppningar på att 2022 blir ett Trygga Vägar med guldkant. Inom kort väntar den roligaste delen av processen - att rekrytera deltagare till programmet! Vi är så peppade, säger Ebba Antin, HR-specialist på Svevia.

Vi har tidigare berättat om utbildningssatsningen Trygga vägar som genererat flera anställningsmöjligheter för bland annat unga och nyanlända utan tidigare erfarenhet av vägbranschen. Satsningen har också varit viktig i Svevias arbete att uppfylla kraven på sysselsättningsfrämjande åtgärder i kontrakt med Stockholms stad.

Under första utbildningsomgången 2020 varvades teori med praktik under nio veckor och för flera av deltagarna ledde den till anställning efter avslutad utbildning. Under vintern 2021, mitt under pandemin då många verksamheter valde att bromsa, gjorde Svevia motsatsen och initierade en ny utbildningsomgång. Självklart anpassad efter rådande förhållanden. Resultatet; sex av åtta deltagare erbjöds anställning.

I februari startar nu den tredje utbildningen med deltagare rekryterade från stadens jobbtorg.

Vägbranschen har stora rekryteringsbehov och Svevia vill spegla samhället. Svevia är plusmedlem i Integrationspakten och ”Trygga vägar” skapades inom ramen för ett Jobbpartnerskap med Arbetsmarknadsförvaltningen, och har utvecklats till ett långsiktigt och hållbart samarbete som både genererar nya medarbetare och skapar arbetsintegration.

Uppdaterad