Ny handbok ska hjälpa arbetsgivare att göra rätt

Asylrättscentrum och Right To Play lanserar lättöverskådlig handbok som gör det lättare för arbetsgivare som vill anställa de unga personer som ska söka permanent uppehållstillstånd efter sina gymnasiestudier.

Unga som fått tillfälligt uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen måste efter färdiga studier skaffa ett jobb för att få permanent uppehållstillstånd. Jobbet måste uppfylla vissa krav på bland annat anställningens varaktighet, villkoren i anställningsavtalet och inkomstens storlek för att uppehållstillståndet ska beviljas. För att stötta dessa personer har Asylrättscentrum tillsammans med Right To Play tidigare tagit fram en handbok som förklarar kraven och själva ansökningsprocessen. Nu finns även en handbok som riktar sig direkt till arbetsgivare.

Många arbetsgivare har uttryckt oro för att göra fel, både för risken att förlora en medarbetare och för att en ung person ska förlora sitt uppehållstillstånd. Genom handboken får arbetsgivare bland annat råd om hur de tillsammans med medarbetaren kan räkna ut om lönen är tillräckligt hög för att uppfylla kraven, och hur man gör för att försäkra sig om att provanställningen uppfyller kraven om varaktig anställning. Handboken är framtagen med stöd från Vinnova.

– Vi ser att många arbetsgivare vill göra rätt, men är rädda för att de själva ska göra ett misstag som kostar någon annan chansen till permanent uppehållstillstånd. Handboken ska fungera som ett stöd till dem och ge tydlig vägledning i anställningsprocessen, säger Asylrättscentrums jurist Siri Sandin som skrivit handboken.

Uppdaterad