Jobbspår för kvinnor mot fastighetsvärd möter branschens behov

Familjebostäder är en bland flera arbetsgivare som samverkar i ett pågående jobbspår för kvinnor mot yrkesrollen fastighetsvärd, tillsammans med Stockholms stad och Arbetsförmedlingen.

En utbildning som möter branschens kompetensbehov och motverkar ojämn könsfördelning.

Branschen vill utjämna könsfördelningen

Fastighetsbranschen har ett stort anställningsbehov och framtida pensionsavgångar förväntas öka bristen på arbetskraft. Könsfördelningen är ojämnt fördelad och branschen vill anställa fler kvinnor. Det är bakgrunden till det jobbspår som startade tidigare under våren.

Ett samarbete mellan Stockholms stad, Arbetsförmedlingen och ett antal fastighetsbolag. Däribland två av Integrationspaktens medlemmar, Familjebostäder och Stena Fastigheter, som också varit med vid planeringen av jobbspåret och under själva rekryteringsprocessen.

Goda möjligheter till anställning

Jobbspåret kräver inga förkunskaper eller tidigare yrkeserfarenhet – men däremot körkort och en god kommunikativ förmåga. Utbildningen pågår under 31 veckor och innehåller en arbetsmarknadsutbildning inom bland annat service och bemötande, grundläggande kunskaper inom ellära och VVS.

Bostadsbolagen erbjuder praktikplats under tio veckor och för dem som klarar utbildningen finns goda möjligheter till anställning.

Attrahera nya talanger

Familjebostäder äger och förvaltar många fastigheter i Stockholm och har närmare 20 000 hyreslägenheter från Hässelby i nordväst till Farsta i söder. Isabella Hallberg HR-specialist hos Familjebostäder, hoppas att jobbspåret ska attrahera nya talanger till fastighetsbranschen.

– Satsningen är en del av vårt sociala hållbarhetsarbete och en möjlighet att säkerställa vår kompetensförsörjning och en jämnare könsfördelning inom yrkesrollen. Samtidigt som vi kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och ta vårt samhällsansvar.

Sociala färdigheter och struktur

Att få kvinnor söker sig till fastighetsbranschen och arbetet som fastighetsvärd tror Isabella kan bero på en föreställning om att arbetet är tungt och kräver ett stort praktiskt kunnande. Istället handlar det mycket om sociala färdigheter och att kunna arbeta strukturerat under eget ansvar.

– Att vara fastighetsvärd innebär en nära kontakt med våra hyresgäster och att kunna representera Familjebostäder. Arbetet kan innebära att ta hand om felanmälan och beställningar, kontakta kunder och entreprenörer. Praktiskt handlar det om att kunna lösa enklare fel som att rensa en vask, lufta ett element eller kunna skruva fast ett eluttag som lossnat. Mer avancerade fel tar våra drifttekniker hand om.

Problemlösare och trygghetsskapare

Inför jobbspåret intervjuade Isabella kvinnliga fastighetsvärdar hos Familjebostäder om hur de såg på sin yrkesroll. Många uppgav att det bästa med arbetet är att kunna hjälpa människor, vara en problemlösare och bidra till trygghet. Men också möjligheten att själv kunna lägga upp sitt arbete, att ingen dag är den andra lik och en god sammanhållning mellan kollegor.

Uppdaterad