Partnerskap kring utbildning och jobbgaranti ger fler bussförare

I våras arrangerade Stockholms stads vuxenutbildning Transportdag Stockholm för att möta branschens kompetensbehov och öka intresset för utbildning mot bland annat bussförare. Sedan dess har både Nobina och Keolis tecknat partnerskap med staden kring jobbgaranti efter utbildning. Integrationspakten mötte Keolis på Yrke + Framtid på Stockholmsmässan.

Det är en myt att bussföraryrket är tungt. Jag är kort och ratten är stor, men att köra buss och ledbuss är mycket lättare än att köra bil.

Monica Bot, bussförare

Monica Bot arbetar på Keolis och har kört buss i sju år. Bussföraryrket beskriver hon som socialt – med stor samhällspåverkan. Dagarna bjuder på många möjligheter att både ge och få tillbaka leenden – men också en fin kollegial stämning.

– Att vara busschaufför är både omväxlande och kul. För mig är jobbet lite som att åka sightseeing i staden och få betalt. Många tycker också att det känns lite extra tryggt med en kvinnlig bussförare.

Hon lägger till att det också finns goda möjligheter att göra karriär. Idag arbetar hon som trafikledare på Keolis.

Branschen välkomnar alla – och gärna fler kvinnor!

Under dagarna som Yrke + Framtid pågick på Stockholmsmässan i mitten av oktober, stod representanter från staden samt buss- och byggbranschen tillsammans på scen för att locka fler kvinnor till mansdominerade yrken.

Nicole Mitman, Employer Branding och Event specialist på Keolis, var en av dem som deltog i programmet:

– Endast 10 % av våra förare är idag kvinnor. Forskning visar att jämställdhet på arbetsplatsen inte bara ökar trivsel och lönsamhet, utan även driver fram kreativa lösningar som bidrar till tillväxt. Vi ser ett stort behov av att attrahera fler kvinnliga förare, dels för att möta kompetensbehovet, men även för att aktivt arbeta för ett rikare och mer jämställt arbetsliv.

Förarbristen är stor och väntas växa under kommande år

Enligt Svenskt Näringsliv kommer det att saknas 300 000 yrkesutbildade personer i Sverige år 2035. Den nya mässan Yrke + Framtid är tänkt att bli en årlig mötesplats för yrkesutbildningar, kompetensutveckling och rekrytering. Transportföretagen var en av de organisationer som deltog i det panelsamtal om bristen på yrkesutbildade som inledde mässan.

Kollektivtrafiken är navet som får vår stad att rulla, men bristen på bussförare är stor idag och väntas växa ytterligare på grund av pensionsavgångar. Bara i Stockholmsregionen kommer det att behövas 600 nya bussförare kommande år.

Satsningar för att möta kompetensglappet

I våras arrangerade stadens vuxenutbildning Transportdag Stockholm tillsammans med andra branschaktörer för att inspirera fler stockholmare att utbilda sig till yrken inom transport. Efter Transportdagen var Nobina först ut med att teckna partnerskap med arbetsmarknadsförvaltningen med avtal om jobbgaranti för dem som klarar utbildningen och gemensam marknadsföring av yrke och utbildning.

I augusti började 18 personer bussförarutbildningen, att jämföra med fem i januari. Efter 22 veckors utbildning väntar ett jobb som bussförare.

Partnerskap med Keolis

Under invigningen av mässan Yrke + Framtid tecknade också Keolis ett partnerskap med staden. Nicole summerar:

– Genom partnerskapet bygger vi nu ett starkare band mellan utbildning och arbetsmarknad. Tillsammans skapar vi en mer inkluderande och kompetent arbetsmarknad, där fler får möjlighet att bidra och växa.

Utanför Stockholmsmässan huvudentré stod en av Keolis eldrivna bussar parkerad under den första mässdagen. Inom Stockholmsregionen kommer vi att få se fler elbussar. De är tysta och ger nästan inga utsläpp – men kräver också ett annat underhåll, fastslår Nicole.

– Kanske kommer vi att samarbeta kring utbildning med jobbgaranti också för mekaniker i framtiden?

Utbildning med jobbgaranti gör att fler vågar ställa om

Arbetsmarknadsförvaltningen samarbetar med näringslivet på många olika sätt – inom vuxenutbildningen genom bland annat bransch- och yrkesråd, arbetsplatsförlagt lärande (APL), studiebesök och utbildningsmässor.

Mandana Kolahdozan arbetar som näringslivskoordinator på Vuxenutbildning Stockholm, som under hösten genomfört aktiviteter i bland annat Järva för att öka intresset för bussföraryrket.

– Att branschen erbjuder jobbgaranti ökar intresset för utbildning och bidrar till att minska förarbristen. Jobbgarantin gör att fler stockholmare vågar satsa på utbildning också lite senare i livet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur stadens vuxenutbildning samverkar med näringslivet?

E-post: samarbetevuxenutbildning@edu.stockholm.se

Uppdaterad