IBM ger nyanlända tjejer IT-kunskap & nya framtidsdrömmar

Efter en lyckad pilot i samarbete med organisationen War Child Sverige, satsar IBM på en fortsättning av We Can Do IT! Ett utbildnings- och mentorprogram för teknikintresserade unga nyanlända tjejer. Branschen behöver dem.

Om vikten av att vara en inkluderande arbetsgivare berättade IBM på Integrationspaktens medlemsträff i november 2021. Men att ha örat mot marken och bidra till integration och samhällsnytta är också viktigt. Genom initiativet We Can Do IT! ger IBM unga nyanlända tjejer en möjlighet att lära sig mer om digitalisering och IT. Projektet är ett samarbete med organisationen War Child Sverige, som stöttar barn och unga från krigsdrabbade områden. Det är också en del av IBMs åtagande att utbilda 30 miljoner människor innan 2030.

2021 genomfördes ett pilotprogram där sex nyanlända tjejer 18–21 år själva fick vara med att ta fram innehållet. Upplägget blev en kombination av digitala föreläsningar via IBM:s utbildningsplattform SkillsBuild och live-undervisning av egna experter inom områden som cloud, it-säkerhet och Design Thinking. Men också egen mentorstid med volontärer från IBM.

Nya erfarenheter och framtidsdrömmar

Evelina Pärnerud, CSR-chef för norra Europa hos IBM och ansvarig för initiativet We Can Do IT!, summerar en lyckad pilot. Att få veta mer om yrkesmöjligheter och vägar in i branschen öppnade upp för nya framtidsdrömmar. Flera deltagare har också tagit nästa steg för att fortsätta utbilda sig inom teknikområdet, berättar Evelina.

Mentorerna bidrog både med sin egen spetskompetens och erfarenhet från branschen, och fick samtidigt möjlighet att möta morgondagens kollegor och på så sätt vara med att forma framtida IBM. Mötena mellan adept och mentor berikade dessutom alla involverade med nya kunskaper och insikter om livet och samhället idag. Ett mervärde i sig.

Mångfald och inkludering som konkurrenskraft

IT- och teknikbranschens behov av arbetskraft är stor och könsfördelningen ojämn. Evelina är tydlig, We Can Do IT! handlar om två behov som möts; tjejernas nyfikenhet på teknik och branschens behov.

– Vi behöver verkligen de här fantastiska tjejerna! Det handlar om konkurrenskraft och överlevnad. Innovation och mångfald följs åt och för att vara en organisation i framkant behövs personal med olika bakgrunder och erfarenheter – att ha en för homogen arbetsstyrka är livsfarligt för oss.

Ny utbildningsstart våren 2022

Under våren startar en ny omgång av We Can DO IT! Sex månader med vässat innehåll och fler deltagare. Programmet vänder sig fortsatt till nyanlända tjejer i utsatta områden i Stockholm, men kanske inkluderas även Malmö och Göteborg i satsningen. IBM vill också bjuda in andra IT- och teknikorganisationer som expertföreläsare och mentorer. Integrationspaktens medlemmar är varmt välkomna att höra av sig!

I framtiden hoppas IBM att kunna skala upp satsningen till att också omfatta ett program för nyanlända tjejer i norra Europa, berättar Evelina.

– Vi ser programmet som en lyckad kombination både ur ett affärsperspektiv och samhällsperspektiv och dessutom en jättekul gemensam satsning som blivit väldigt bra!

Är din organisation verksam inom IT- och teknikbranschen och vill samverka i nästa omgång av We Can Do IT? Eller har din organisation kontakt med målgruppen nyanlända tjejer?

E-post: integrationspakten@stockholm.se

Uppdaterad