Integrationspakten modererade panelsamtal om ”Affärsnyttan med mångfald” på Jobbfestivalen

På årets upplaga av Jobbfestivalen bjöd Integrationspakten på en bredd av samlad erfarenhet och kompetens under ett panelsamtal tillsammans med sex medlemmar på stora scenen i Kungsträdgården. Ett framåtsyftande samtal om ökad mångfald och inkludering och hur det genererar affärsnytta!

Solen sken från en klarblå himmel den 23 maj när Integrationspaktsmedlemmen Jobbfestivalen för andra året i rad arrangerade en välbesökt jobbfestival i Kungsträdgården på temat mångfald och inkludering. Integrationspakten var på plats och ledde ett panelsamtal tillsammans med sex drivna medlemmar i nätverket; Diversity Board, Gröna Lund, The Good Talents, Jordgubbsprinsen, Stockholm Exergi och Nobina.

På festivalområdet fanns också stadens tält med fokus på utbildning mot branscher med stort rekryteringsbehov och möjlighet att prata med studie- och yrkesvägledare. Här fanns också representanter från Welcome House som ger ett samlat stöd till nyanlända i Stockholm.

Medlemmar om affärsnyttan med mångfald

Med fokus på lösningar och i syfte att inspirera fler att göra mer, delade medlemmarna på scenen frikostigt med sig av sitt arbete:

  • Diversity Board berättade om sitt arbete för att få in fler förebilder och perspektiv i maktens korridorer. Mångfald och rätt kompetens skapar lönsamhet. Diversity Board har en pool med flera hundra personer som är bärare av flera perspektiv redo att stötta styrelser och ledningsgrupper!

  • Gröna Lund beskrev hur de i samverkan med staden anställer unga som varken studerar eller arbetar, personer med funktionsnedsättning och som är nya i språket. Tivolits yngsta medarbetare är 16 år och den äldsta 84. ”Vår personalstyrka ska spegla mångfalden bland våra besökare!”

  • The Good Talents delade med sig av sitt arbete för att bygga broar mellan unga talanger i ytterstadsområden och möjliggörare från näringslivet och övriga samhället. Hur de utbildar företag att bli inkluderande arbetsplatser och kopplar samman dem med unga talanger.

  • Stockholm Exergi berättade hur deras fleråriga satsning på ”uppvärmningsjobb” för unga personer utanför arbetsmarknaden skapat affärsnytta och resulterat i en breddad rekryteringsbas, ökad attraktionskraft som arbetsgivare och ett mer inkluderande ledarskap.

  • Jordgubbsprinsen lyfte företagens betydelse för att skapa ökad integration. Majoriteten av deras egna medarbetare kommer från ett annat land – många från Ukraina. ”Det är lättare att lära någon ett språk än att förändra en attityd – vi rekryterar utifrån attityd”. Jordgubbsprinsen samverkar också med stadens Welcome House.
  • Nobina har ett akut behov av fler busschaufförer och mångfald är en del av företaget! Ett ”win-win-koncept” – så beskriver Nobina det partnerskap som de just ingått med staden med jobbgaranti för dem som klarar utbildningen till busschaufför. Jobbfestivalens publik välkomnades som framtida medarbetare!

Mångfald – en förutsättning för företag som vill överleva

Mångfald skapar ökad lönsamhet och fler affärsmöjligheter. Eller som en paneldeltagare uttryckte det; ”De företag som inte klarade den digitala omställningen under pandemin finns inte längre. Att arbeta med mångfald och ökad inkludering är nödvändigt för de företag som vill överleva.”

Fler medskick; våga utmana er själva och er organisation att bli bättre på att inkludera fler – små insatser ger vinster för alla. Förändra både fika- och styrelserum, se över era kravprofiler, hur och var ni letar efter framtida medarbetare.

Medlemsnätverk som gör skillnad

Kompetens, mod och driv fanns det gott om denna förmiddag. Vi blev också väldigt glada och stolta över hur våra medlemmar lyfte betydelsen av Integrationspakten som medlemsnätverk och uppmanade fler arbetsgivare att ta kontakt med staden för ökad samhandling. Vilka fina ambassadörer ni är! Tack också till Jobbfestivalen som återigen gjorde en stor insats för ökad mångfald och inkludering på arbetsmarknaden!

Framtidens artificiella intelligens har ett tydligt budskap!

Vi passade även på att ställa frågan om affärsnyttan med mångfald till framtidens sakkunniga; ”Open AI Chat GPT” och fick följande svar; ökad innovation och kreativitet, bättre beslutsfattande, ökad marknadsförståelse, förbättrad företagsimage och varumärke samt bättre arbetsmiljö och högre medarbetarnöjdhet!

Framtiden ligger i allas våra händer – tillsammans drar vi fler strån till Stockholm!

Jobbfestivalen har bokat Kungsträdgården även 2024!

Uppdaterad