Midsommargårdens koncept ”Med vän”

Konceptet ”Med vän” gör det möjlighet för nyetablerade och etablerade att upptäcka Stockholm tillsammans. Ett sätt att främja integration är att föra människor med olika erfarenhet närmare varandra.

Ett matchande samarbete

I ett samarbete mellan föreningen Midsommargården och arbetsmarknadsförvaltningen matchas nyetablerade med etablerade stockholmare utifrån gemensamma intressen. Tillsammans får de ta del av roliga aktiviteter i staden – och kanske en vän för livet.

Med vän är ett koncept där föreningen Midsommargården, med stöd av Arbetsmarknadsförvaltningen, matchar vänpar utifrån deltagarnas gemensamma intressen. Programmet pågår under sex månader och inleds med ett startup-mingel på föreningens hemgård vid Telefonplan.

Vänparen bjuds därefter in till olika aktiviteter som teaterbesök, stadsvandringar och konserter. Det finns även möjlighet att ta del av Midsommargårdens egna kulturevenemang och kurser.

Från trevande tystnad till ljudligt sorl

Höstens senaste vänmingel på Midsommargården började lite trevande. Men en timma senare var ljudnivån hög och samtalen många bland inbjudna vänpar som träffade varandra för första gången.

Jonna Mannberg, ansvarig för initiativet Med vän på Midsommargården, stod bredvid och observerade.

– Det var väldigt fint att se att en gruppdynamik kan skapas på så kort tid och hur relationer kan utvecklas mellan människor som just har mötts.

Förhoppningen är att varje år, under de kommande två åren, matcha 175 vänpar som bjuds in till två kostnadsfria event varje månad. Initiativet startade i höstas och hittills har vänparen hunnit se en cirkusföreställning och innan jul väntar ett besök på Dansens Hus. Kajak- och segelturer och biljetter till fotbollsmatcher finns med på vårens agenda.

Vänskap öppnar dörrar till inkludering

Jonna betonar att Med vän främst handlar om en genuin och jämlik vänskap som utgår utifrån gemensamma intressen, inte yrkeserfarenheter. Men för en person som är ny i Sverige kan en social kontakt även öppna dörrar till ett första steg in på arbetsmarknaden.

– Med vän är ett sätt för alla som medverkar att utvidga sitt sociala kontaktnät, möta en person med en annan bakgrund men med liknande intressen. Med vän ska vara som en ”extra krydda” i livet och ett roligt sätt att upptäcka och lära känna sin stad. Även om du är uppväxt här. För en del vänpar blir det kanske också början på en vänskap som består även efter programmets slut.

Utmaning som du kan vara med att lösa

Åldersfördelningen är just nu lite ojämn, konstaterar Jonna. Hittills har många äldre etablerade anmält sitt intresse för att vara med – och många yngre nyetablerade.

Midsommargården besöker aktivt stadens boenden för nyanlända för att väcka intresse också bland dem som är lite äldre, och uppvaktar samtidigt unga etablerade studenter att engagera sig.

Organisationer och medarbetare i Integrationspaktens medlemsnätverk är varmt välkomna att anmäla intresse för programmet.

Uppdaterad