Rekryteringsevent för besöksnäringen gav många arbetstillfällen

Ökad vaccineringsgrad och lättade restriktioner skapar ett stort behov av mer personal inom besöksnäringen. Under ett coronasäkrat event tidigare i höstas matchades arbetsgivarnas behov med arbetssökandes drivkraft och kompetens.

I mitten av september arrangerade arbetsmarknadsförvaltningen inom ramen för Integrationspakten, ett rekryteringsevent tillsammans med besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation, Visita.

I tälten på Stadsmuseets innergård fanns representanter från ett fyrtiotal arbetsgivare, bland dem flera medlemmar i Integrationspakten och Jobbpartners till staden. Närmare trehundra besökare fick under eftermiddagen möjlighet att prata med arbetsgivarna. Besökarna var arbetssökande, med fokus på unga, med erfarenhet eller intresse för besöksnäringen som matchats från stadens jobbtorg och andra verksamheter inom arbetsmarknadsförvaltningen.

I takt med lättade restriktioner ser Visita Stockholm ett stort behov av mer personal bland sina medlemsföretag. Eventet erbjöd därför en bredd av tjänster inom både restaurang- och hotellnäringen.

Therese Mårtensson, VD At Six och Elin Roquet, VD för både Nordic Light och Hotel C Stockholm representerade för dagen samtliga Stockholmshotellen inom Nordic Hotels & Resort. De behöver tillsätta ett tjugotal tjänster inom olika yrkeskategorier och fick under dagen in ett hundratal cv:n.

 – Vi söker personal med tidigare erfarenhet men hittar vi personer med rätt inställning och social kompetens, finns också möjlighet att lära sig på plats för vissa positioner. Det här eventet är ett fantastiskt och bra gemensamt initiativ av staden och Visita. 

I framtiden ser de gärna fler event men också utvecklingspotential. Gärna ett tält som samlar alla tjänster som är möjliga att lära sig på plats. Många av de sökande de träffade saknade erfarenhet från branschen. Med ett tält riktat till dem och med personal från hotellen som kan berätta om just dessa tjänster, skulle matchningen bli ännu bättre, tror Therese.

 – Sen kunde tält nummer två representera tjänster som kräver en viss erfarenhet och tält tre kanske supervisor nivå.

Muna Ibrahim AlGburi, var en av många besökare med en cv-mapp under armen som målmedvetet tog sig fram mellan tält och olika arbetsgivare. Med tidigare erfarenhet från både kök och servis från sitt hemland Irak, är hon öppen för olika arbeten inom branschen och ser hoppfullt på framtiden:

 – För mig är det här en jättebra möjlighet att träffa arbetsgivare, presentera mig och lämna mitt cv. Jag vill gärna hitta ett arbete på en restaurang eller i en hotellreception. I framtiden hoppas jag också kunna fortsätta studera på universitetet då jag har en akademisk bakgrund.

Muna Ibrahim AlGburi på rekryteringsevent.

Sveriges ledande nyhetssajt för besöksnäring var också på plats

Mässa matchar arbetssökande med företag, Besöklivs webbplats

Uppdaterad