Utbildningar mot bristyrken idag och imorgon

För att fler ska få möjlighet att studera till yrken med goda framtidsutsikter bjöd Vuxenutbildning Stockholm in civilsamhällsorganisationer inom Integrationspakten till en informationsträff om utbildningar mot bristyrken. Ett första tillfälle för kunskapsöverföring och dialog mellan staden och civilsamhället.

Kompetensbehoven inom många yrken och branscher är stora både idag och på sikt, samtidigt som många stockholmare står utanför arbetsmarknaden. För att öka elevrekryteringen till studier mot bristyrken bjöd Vuxenutbildning Stockholm in civilsamhällsorganisationer inom Integrationspakten till en informationsträff i december.

– Civilsamhället är en viktig aktör som möter många människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Genom att föra fortsatt dialog med civilsamhället och öka kunskapen kring våra yrkesutbildningar, hoppas vi att det på sikt leder till att fler stockholmare ser utbildning som en möjlighet på väg mot arbete, säger Erivan Rostam, koordinator på Vuxenutbildning Stockholm.

Fler aktiviteter planeras under 2023.

Utbildningar mot bristyrken

Vuxenutbildning Stockholm har ett nära samarbete med näringslivet för att skapa utbildningar som olika branscher efterfrågar, bland annat genom så kallade kombinationsutbildningar där sfi integreras med gymnasiekurser och yrkessvenska mot yrken där företag behöver anställa. I närtid startar utbildningar mot hotell och våningsservice, paketbilförare, nätverkstekniker, parkskötsel och barnskötare. Kombinationsutbildning mot undersköterska kräver en högre språknivå och kombinerar grundläggande svenska med gymnasiekurser.

Svenska för yrkesutbildade, Sfx vänder sig till dem som har en yrkesutbildning från sitt hemland och behöver en introduktion till hur arbetet fungerar här och undervisning i svenska. Till exempel buss- och lastbilsförare, hantverkare och programmerare. Men också pedagoger, ingenjörer och jurister.

För Civilsamhället är det viktigt att bygga broar mot studier och arbete
Amina Sharif, studie och yrkesvägledare inom arbetsintegration på Stockholms Stadsmission, summerar förmiddagens event.

– För Stockholms Stadsmissionen är kompetensförsörjning en stor fråga. Vi möter varje år runt 800 deltagare som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. För mig är det viktigt att vara här idag och hålla mig uppdaterad för att kunna informera vår målgrupp om vilka möjligheter det finns. Vi är väldigt gärna med och bygger broar för att fler ska komma ut i studier och arbete.

Meyling Calero, samordnare på Svenska med baby, deltog också på eventet och ser fram emot fortsatt samverkan.

– Svenska med baby möter runt 3 000 människor varje år. De flesta är nyanlända mammor med små barn som behöver komma ut på arbetsmarknaden efter föräldraledigheten. Idag har jag fått jättebra och tydlig information om olika utbildningsmöjligheter som vuxenutbildningen kan erbjuda. Verktyg som vi kan arbeta vidare med. De kvinnor som vi möter har många frågor kring studier och arbete. I projektet Yrkesresan med baby utvecklar vi just nu en metod för att erbjuda sysselsättningsfrämjande aktiviteter, framförallt information om studier och workshops, som en förberedelse inför tiden efter föräldraledigheten.

Möter din organisation människor som behöver komma ut i arbete och önskar information om möjligheter till studier? Kontakta Integrationspakten.

E-post: integrationspakten@stockholm.se

Uppdaterad