Staden i gemensam kraftsamling kring 100 viktiga företagsbesök i Järva

Under två dagar i slutet av maj och början av juni besökte Stockholms stad över 100 företag inom olika branscher i stadsdelsområdet Järva, med målet att få bättre kunskap om det lokala näringslivet och företagens behov – men också bjuda in till en långsiktigt och hållbar dialog med staden. Integrationspakten var på plats inför uppstarten av företagsbesöken och har tagit del av insikter och lärdomar från dagen!

Möjligheter, behov och utmaningar

Hur tycker företagen att det fungerar att verka i Järva? Vilka är deras behov, möjligheter och tillväxthinder? Behöver de rekrytera? Och vilket stöd skulle de vilja ha av staden? Det var några av de gemensamma frågorna när representanter från olika verksamheter inom Stockholms stad som arbetar med näringslivet och arbetsgivarsamverkan gav sig ut på över 100 företagsbesök under två halvdagar med start den 28 maj.

Företagsbesöken är ett initiativ från Stockholm Business Region (SBR) i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, Järva stadsdelsförvaltning och Kista Science City.

Kista - Stockholms näst största företagsområde

Det händer mycket i Järva – nya bostadsområden växer fram, kollektivtrafiken får nya förbindelser, nya företag etablerar sig och här finns en ung och internationellt mångsidig befolkning. Samtidigt är Järva ett av stadens prioriterade områden med många utmaningar. Stämningen var förväntansfull när företagsbesöken kickade igång med gemensam samling i entréhallen till Kista Science Citys – en ledande internationell nod för transformativ teknik – som också arbetar för att närområdet ska vara en attraktiv plats för näringslivet. Kista företagsområde är efter Stockholms innerstad det näst största med cirka 32 000 anställda fördelade på 940 arbetsställen. Flera av dem fanns också med på dagens körscheman då teamen gav sig ut på företagsbesök över hela Järva.

Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för företagen i Järva

Som stadens näringslivs- och destinationsbolag har SBR kontinuerliga företagsdialoger, men det här är första gången en kraftsamling görs i den här omfattningen och tillsammans med övriga verksamheter inom staden.

Caroline Strand, tillförordnad vd på SBR är glad för den gemensamma uppslutningen.

– Vi är många som arbetar med frågor kopplade till företag och arbetsgivare och det här är ett sätt att visa att vi är en stad med det gemensamma målet att göra Stockholm lite bättre. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet. Järva är ett prioriterat och viktigt område för staden.

100 företagsbesök ger lika många företagsperspektiv

Stockholms Business Region möter många företag – en del hörs mer än andra – men alla är lika viktiga. Företagsbesöken på Järva innefattar både små och större företag inom olika branscher.

– Vi vill bidra till ett välmående klimat för alla företag i samskapande med Stockholm stad. Bara under den här förmiddagen får vi ta del av 50 olika företagsperspektiv och över 100 då vi är klara. En viktigt kunskapsgrund som vi sen kan bygga vidare på och stötta det lokala näringslivet utifrån deras behov.

Alla företag får samma frågor, men också information om vilka tjänster som staden kan erbjuda näringslivet. Men främst handlar företagsbesöken om att bygga relationer, förklarar Caroline.

– Kanske får vi frågor som vi inte kan svara på idag – men dem kan vi återkomma kring. Medan relationer skapas i möten och är grunden för en långsiktig och strukturerad dialog framåt.

Arbetsmarkandsförvaltningen välkomnar fler samarbeten med arbetsgivare i Järva

Maria Tesarz chef för Kompetensförsörjning och utveckling inom Vuxenutbildning Stockholm, var en av många medarbetare som deltog under företagsbesöken på Järva.

– Varje dag möter våra verksamheter arbetsgivare för dialog kring kompetensbehov och hur vi kan samverka för att fler stockholmare ska kunna bli en del av arbetsmarknaden. För oss är det jätteviktigt att vara med idag och att vi gör det här tillsammans som stad. I Järva stadsdel bor stockholmare som är på väg ut i arbetslivet som vi möter både på våra skolor, på vårt Etableringscentrum och på jobbtorg, vi välkomnar fler samarbeten med det lokala näringslivet i Järva.

Vid lunchtid kan Maria summera två givande företagsbesök inom olika branscher med olika behov. Båda företagen uppskattade stadens initiativ att besöka dem.

– Vi kommer att fortsätta dialogen med alla de företag som är intresserade av att samarbeta med oss för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Företagsbesöken på Järva är en vinst för alla!

Viktiga insikter och lärdomar

Efter 100 genomförda företagsbesök arbetar Stockholm Business Region nu med att sammanfatta alla inspel och följa upp besöken, men här kommer redan nu några övergripande insikter:

 • Majoriteten i tillväxtfas
  Av de 100 företagen är en klar majoritet i tillväxtfas. De som angett att de befinner sig i en nedåtgående trend var ytterst få. Samtidigt lyfter flera företag att deras bransch inte har återhämtat sig helt efter pandemin och beskriver ett fortsatt utmanande konjunkturläge och färre kunder.
 • Områdets attraktivitet och trygghet viktig
  Företagen lyfter områdets attraktivitet som centralt för en fortsatt god utveckling. Tillgängligheten och kommunikationer anses generellt som god, men en förbättrad tillgång till restauranger och närservice efterlyses i flera stadsdelar. Vissa företag upplevde sitt närområde som tryggt men andra beskrev en känsla av otrygghet där de verkar kvälls- och nattetid. Många företag trivs i området och ett företag uttryckte att Järvaområdet fått oförtjänt dåligt rykte. 
 • Anställningsbehov och utmaningar att hitta rätt kompetens
  Fler företag välkomnas till stadsdelsområdet så att tomma lokaler fylls och att nätverket utökas ytterligare. De flesta företagen som besöktes har behov av att anställa fler, men lyfter stora utmaningar med att hitta rätt personer med rätt kompetens.
 • Snabbhet, tydlighet och samverkan
  Företag lyfter vikten av snabba och tydliga processer, inte minst gällande upphandlingar. I dialogen med staden vill man bland annat ha information om lediga lokaler, få information om vad som är på gång och planeras i området, få kontakt med fler företag och vara med i nätverk för att hitta rätt kompetens.

Uppdaterad