Integrationspaktens lokala nätverksträff på Järva engagerade många

Jobb, studier och inkludering stod i fokus på Integrationspaktens första lokala nätverksträff som fyllde Folkets Husby till bredden den 26 mars. Över 130 aktörer från privat näringsliv, civilsamhället och staden tog del av ett angeläget program som också bjöd in till samhandling.

Det händer mycket på Järva – nya bostadsområden växer fram, tunnelbanenätet byggs ut och här finns en ung och internationellt mångsidig befolkning. Integrationspaktens nätverksträff på Folkets Husby bjöd på ett inspirerande scenprogram och minimingel-mässa som lyfte områdets potential och möjligheter till samhandling. Dessutom välkomnade politiken företag från olika branscher till ett rundabordssamtal och fördjupad dialog.

Potential, utmaningar och ett löfte framåt

Under scenprogrammet berättade Fokus Järva om stadens sammanhållna plan för utveckling av Järva, flera ”guldkorn” men också utmaningar. För trots expansion och tillväxt är levnadsvillkoren i Järva generellt sämre jämfört med andra stadsdelar. Arvid Vikman Rindevall, ordförande i arbetsmarknadsnämnden var tydlig med att staden hittills inte gjort tillräckligt i Järva – och gav ett löfte om att åtgärda det.

2023 blev två stadsdelar en – Järva stadsdelsförvaltning beskrev hur sammanslagningen gjort Järva både större och starkare, men också stadsdelens uppdrag att främja arbete och studier. Arbetsmarknadsförvaltningen lyfte den breda paletten av möjligheter för arbetsgivare och civilsamhälle att samarbeta med förvaltningens olika avdelningar – och välkomnade fler initiativ för samhandling för att ännu fler Järvabor ska komma ut i arbete och studier. Två jobbtorg finns redan på plats i området, på medborgarkontor och bibliotek kan Järvaborna också möta studie- och yrkesvägledare och Vuxenutbildningscentrum planerar att starta en filial på Järva.

Arbetsgivare med anställningsbehov, en ambulerande jobbfestival och satsning på unga kockar

Under panelsamtalen på scenen fick vi också möta arbetsgivare som på olika sätt samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen, bland annat Premo som behöver anställa fler tidningsbud, ett arbete som går att kombinera med till exempel studier – men som också erbjuder karriärmöjligheter internt.

Kockar är ett bristyrke och Chefs Camp är ett initiativ från restaurangbranschen som erbjuder en kombination av praktisk utbildning och jobb i kök – med lön från dag ett. Just nu pågår en pilot med deltagare från Jobbtorg unga Kista och i framtiden hoppas Chefs Camp få fram 70 kockar varje år.

Jobbfestivalen berättade om sitt nya koncept med nattvandringar på Järva tillsammans med företag ”med riktiga jobb i bakfickan” – och rekryteringstält på Rinkeby torg. Keolis, som snart tar över ansvaret för kollektivtrafiken i Järva, var först ut att nattvandra med målet att få fler Järvabor, gärna kvinnor, att upptäcka bussföraryrket och var nöjda över resultatet!

Järva – en plats för studier och framtidsdrömmar

Fastighetsbolaget Hemsö vill göra skillnad i närområdet och har förvärvat en stor lokal där Campus Tensta nu tar form med ett nytt gymnasium, men också en filial till Tekniska museet. Järva gymnasium har ett tydligt mål att bli en lokal skola att vara stolt över – en skola som ska bära eleverna hela vägen till högskola och universitet. Ett nära samarbete med näringslivet kommer att vara en av nyckelfaktorerna för att uppnå det. Organisationen F1rst var också med oss på scenen och berättade om sitt arbete för att stötta unga att förverkliga sina drömmar kring karriär och studier – för dem är samverkan med både skolor och näringsliv avgörande.

Minimingel-mässa med möjlighet att kroka arm

Efter scenprogrammet bjöd vi som vanligt in till ett mingel, denna gång en minimingel-mässa med möjlighet att kroka arm med olika aktörer som gör skillnad på Järva. Med en mingelvänlig lunchwrap från Yalla Rinkeby tog många tillfället i akt att prata med både nya och gamla kontakter. Bland utställarna fanns Järvaveckan, Yrkesdörren, Svenska med Baby, Warchild och My Dream Now. Men också Järva stadsdelsförvaltning med Kompetensverkstaden och Järvavärdar samt verksamheter inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Rundabordssamtal med nyckelaktörer

För några företag avslutades dagen med ett rundabordssamtal där Arvid Vikman Rindevall, tillsammans med representanter från avdelningarna Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm, välkomnade företag från olika branscher – bland annat Ikea, Strawberry, Atea och Kistamässan, till ett fördjupat samtal kring hur vi gemensamt kan skapa fler möjligheter för en mer inkluderande arbetsmarknad på Järva.

En konstruktiv dialog som visade på både handlingskraft och vilja till engagemang som nu följs upp av Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm med fokus på möjligheter till ökad samhandling mellan de företag som deltog och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter.

Tillsammans drar vi många strån till Järva!

Vi är glada att nätverkets närvaro på Folkets Husby kunde bidra till ett ökat lokalt fokus på jobb, studier och inkludering, och en möjlighet att kroka arm med fler. Vi är också tacksamma för den positiva feedback vi fått till oss genom utvärderingens enkätsvar – som bland annat visade att många nya kontakter etablerades under dagen. Vi behöver bli fler som gör mer – och tillsammans drog nätverket många strån till Järva!

Uppdaterad