Om medlemsnätverket

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

Det här gör Integrationspakten under 2022

Integrationspakten styrs av medlemmarnas behov och önskemål och vi uppmuntrar alla medlemmar, oavsett storlek att vara med och påverka nätverkets innehåll och aktiviteter.

Under våren 2022 har vi bland annat genomfört

  • ett digitalt Matchmaking-mingel
  • ett rundabordssamtal om gröna kompetenser
  • en digital medlemsträff med tema ”Demokrati under lupp”
  • ett frukostmöte om mottagande och integration av ukrainska flyktingar vårt första fysiska frukostmingel sedan pandemin startade.

Vi har dessutom skickat ut två fullspäckade nyhetsbrev samt gjort flera inlägg på Instagram där vi uppmärksammat medlemmarnas bidrag till en mer inkluderade arbetsmarknad och stad.

Hösten och vintern kommer på samma sätt att vara fullspäckad med liknande aktiviteter.

Detaljerad aktivitetsplan

  • inspiration och kunskap
  • utbyte av idéer och erfarenheter
  • möjligheter till nya samarbeten
  • synliggörande av sitt engagemang och möjlighet att stärka sitt sociala hållbarhetsarbete
  • en tätare dialog med staden och möjlighet till fördjupat samverkan kring exempelvis breddad rekrytering, jobbspår och mentorskapsprogram.

Integrationspaktens medlemsträff 28 oktober 2022: Ett samhälle i överlevnadsläge – om hur vi säkrar arbetet med social hållbarhet i en tid präglad av kris

Fler medlemsträffar

Integrationspaktens medlemsträff 25 mars 2022: Demokrati under lupp – om politisk inkludering och delaktighet

 

Integrationspaktens medlemsträff 26 november 2021: En obekväm fråga – om rasism på arbetsmarknaden

 

Integrationspaktens medlemsträff
10 september 2021: Så bryts barriärer för kvinnor på arbetsmarknaden

Sedan kriget i Ukraina bröt ut i slutet av februari har Stockholms stad arbetat aktivt med att skapa beredskap kring bostäder, förskola och skola samt stöd till arbete och studier. Många företag och organisationer har velat bidra och hört av sig till Integrationspakten under våren. Inom nätverket har vi kanaliserat engagemanget, inte minst genom ett tätt samarbete med Welcome House, stadens nod för ett enat mottagande av nyanlända. Vi har även samlat medlemmar för samtal och dialog om hur vi gemensamt kan skapa ett gott mottagande för de ukrainska flyktingarna. Vi fortsätter att hålla nätverket uppdaterat på stadens insatser, samla medlemmar för dialog om samverkan samt sprida goda exempel där medlemmar som agerat kan inspirera andra.

Uppdaterad