Om medlemsnätverket

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar cirka 470 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

  • inspiration och kunskap
  • utbyte av idéer och erfarenheter
  • möjligheter till nya samarbeten
  • synliggörande av sitt engagemang och möjlighet att stärka sitt sociala hållbarhetsarbete
  • en tätare dialog med staden och möjlighet till fördjupat samverkan kring exempelvis breddad rekrytering, jobbspår och mentorskapsprogram.

 

Integrationspaktens medlemsträff 28 oktober 2022 – Ett samhälle i överlevnadsläge – om hur vi säkrar arbetet med social hållbarhet i en tid präglad av kris

Det här gör Integrationspakten under 2023

Integrationspakten utgår från medlemmarnas behov och önskemål och vi uppmuntrar alla medlemmar, oavsett storlek att vara med och påverka nätverkets innehåll.

Under året kommer vi bland annat att bjuda in till

  • medlemsmingel
  • meet and Greet
  • digital medlemsträff.
     

Vi skickar dessutom ut flera fullspäckade nyhetsbrev samt lyfter medlemmarnas bidrag till en mer inkluderade arbetsmarknad och stad i sociala medier.

Fler medlemsträffar

Integrationspaktens medlemsträff 25 mars 2022: Demokrati under lupp – om politisk inkludering och delaktighet

 

Integrationspaktens medlemsträff 26 november 2021: En obekväm fråga – om rasism på arbetsmarknaden

 

Integrationspaktens medlemsträff
10 september 2021: Så bryts barriärer för kvinnor på arbetsmarknaden

Sedan kriget i Ukraina bröt ut i början av 2022 har Stockholms stad arbetat aktivt med att skapa beredskap kring bostäder, förskola och skola samt stöd till arbete och studier. Många företag och organisationer har velat bidra och hört av sig till Integrationspakten. Inom nätverket har vi kanaliserat engagemanget, inte minst genom ett tätt samarbete med Welcome House, stadens nod för ett enat mottagande av nyanlända. Vi fortsätter att hålla nätverket uppdaterat på stadens insatser samt sprida goda exempel där medlemmar som agerat kan inspirera andra.

Uppdaterad