Anmäl dig till nätverket

Integrationspakten är Stockholms stads nätverk och samlar flera hundra aktörer inom privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor kring frågor som kompetensförsörjning, utbildning och arbete samt inkludering och mångfald. Att ta del av nätverket är kostnadsfritt.

Du kan gå med i nätverket om du är verksam i:

  • ett företag eller organisation inom privat näringsliv
  • civilsamhället
  • offentlig sektor inom Stockholms län

Integrationspakten erbjuder en plattform för:

  • inspiration och kunskap
  • utbyte av idéer och erfarenheter
  • möjligheter till nya samarbeten
  • synliggörande av engagemang kring social hållbarhet
  • en tätare dialog med staden och möjlighet till fördjupad samverkan kring exempelvis breddad rekrytering, utbildning, jobbspår och mentorskapsprogram

Anmäl dig till Integrationspakten

Genom din anmälan kommer du bland annat bli inbjuden till nätverkets aktiviteter och ta del av våra nyhetsbrev.

 

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Om organisationen

Vilken sektor tillhör organisationen du är verksam i?*
Vilken bransch verkar din organisation inom?*
Hur fick du reda på Integrationspakten?*
Bli kontaktad

Integrationspakten är öppen för alla organisationer som vill dra sitt strå till Stockholm och som ställer sig bakom stadens arbete för icke-diskriminering, jämställdhet och jämlikhet samt mänskliga rättigheter. För att ta del av nätverket behöver din organisation också vara verksam inom Stockholms län.

Staden arbetar aktivt för att motverka välfärdsbrottslighet. Arbetet är en del av stadens säkerhetsarbete och brottsförebyggande ansvar.

Genom att klicka "Skicka" ställer din organisation sig bakom stadens arbete.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad