Hantering av personuppgifter (GDPR)

I och med att du besvarar det här anmälningsformuläret kommer vi att behandla personuppgifter kopplade till dig som person.

Personuppgifterna kommer endast att användas i administrativt syfte kopplat till Integrationspakten.

Om du har frågor gällande hur dina personuppgifter hanteras, kontakta arbetsmarknadsnämndens dataskyddsombud, skicka e-post till informationssakerhet.amf@stockholm.se

Uppdaterad