Integrationspaktens medlemmar

Medlemmarnas engagemang och bidrag till Integrationspakten är avgörande för resultaten och det är medlemmarnas önskemål som styr nätverkets inriktning. Integrationspakten är ett unikt nätverk som idag samlar över 350 organisationer från en stor bredd av branscher och sektorer.

Alla medlemmar i Integrationspakten

Integrationspaktens medlemsträff 25 mars 2022: Demokrati under lupp – om politisk inkludering och delaktighet

 

Integrationspaktens medlemsträff 26 november 2021: En obekväm fråga – om rasism på arbetsmarknaden

 

Integrationspaktens medlemsträff
10 september 2021: Så bryts barriärer för kvinnor på arbetsmarknaden

 

Se våra filmer om medlemmar som drar sitt strå till Stockholm:

Kulturhuset

 

The Global Village

 

The Good Talents

 

IBM Sverige

 

Yalla Rinkeby

Läs några av våra reportage och artiklar om medlemmar som drar sitt strå till Stockholm

Uppdaterad