Bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar cirka 470 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

Varför bli medlem?

Alla organisationer som vill bidra till en inkluderande arbetsmarknad och som ställer sig bakom Stockholms stads värdegrund och arbete för demokrati, icke–diskriminering, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter kan bli medlemmar i Integrationspakten!

Nätverket erbjuder medlemmarna en plattform för

  • inspiration och kunskap
  • utbyte av idéer och erfarenheter
  • möjligheter till nya samarbeten
  • synliggörande av sitt engagemang och möjlighet att stärka sitt sociala hållbarhetsarbete
  • en tätare dialog med staden och möjlighet till fördjupat samverkan kring exempelvis breddad rekrytering, jobbspår och mentorskapsprogram.

Medlemskapet är kostnadsfritt.

Bli medlem i Integrationspakten

Genom medlemskapet får du ta del av allt det nätverket erbjuder i form av medlemsaktiviteter, nya kontakter och möjlighet till fördjupad samverkan med staden.

 

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Organisationsnamnet kommer att synas på Stockholms stads hemsida och kan komma att lyftas i Integrationspaktens olika kommunikationskanaler.

Om organisationen

Vilken sektor tillhör organisationen?*
Arbetar din organisation med integration och inkludering idag?*

Om medlemskapet

På vilket sätt vill din organisation engagera sig i Integrationspakten?
Hur fick du reda på Integrationspakten?*

Integrationspakten är öppen för alla organisationer som vill dra sitt strå till Stockholm och som ställer sig bakom stadens värdegrund och arbete för icke-diskriminering, jämställdhet och jämlikhet samt mänskliga rättigheter. För att bli medlem behöver organisationen vara verksam inom Stockholms län.

Genom att klicka "Skicka" ställer din organisation sig bakom stadens värdegrund.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad