Guide

Så tar du hand om feriearbetare

Ge en introduktion

Saker att ta upp i introduktionen

 • Berätta om arbetsplatsen.
 • Berätta hur ungdomens arbetsperiod kommer att se ut, schema, arbetsuppgifter och så vidare.
 • Gå igenom arbetsplatsens regler och rutiner.
 • Gå igenom generella regler på jobbet. Till exempel rutiner för användandet av sin privata mobil, fotografering, sekretess, pauser och lunchrast. En regel som gäller för alla feriearbetare är att det är rökförbud under arbetstid.
 • Gå igenom brandrutiner och säkerhetsrutiner.
 • Gå igenom rutiner för sjukfrånvaro, när och vem man ska ringa.
 • Gå igenom förväntningar på uppförande och beteende.
 • Gå tillsammans runt och titta på arbetsplatsen och hälsa på kollegor.
 • Samla in anhörighetsuppgifter. Detta ska samlas in i fall att man behöver komma i kontakt utifrån att ungdomen skadat sig eller blir plötsligt sjuk.

Ha koll på närmast anhörig

Det kan hända olyckor och sjukdomsfall som gör att vi snabbt behöver kontakta en anhöriga eller annan kontaktperson. Vi behöver därför ha namn och telefonnummer till kontaktpersoner som vi kan ringa. Fyll i blanketten nedan redan första arbetsdagen.

Närmast anhörig till feriejobbande ungdomar (pdf)

Håll koll på arbetsmiljöregler

Regler om hur minderåriga får arbeta finns i Arbetsmiljölagen (AML) kapitel 5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga AFS 2012:3, dessa kan inte förhandlas bort. Föreskrifterna gäller för ungdomar under 18 år som är arbetstagare och reglerar arbetsuppgifter. De ger även allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Tidrapportera

 • Ungdomarnas arbetstimmar ska registreras löpande under arbetsperioden, tillsammans med ungdomen.
 • Det tar cirka en månad från att arbetsplatsen har skickat in arbetstimmarna till anställande förvaltning tills lönen betalas ut till ungdomen.
 • Det är arbetsplatsen ansvar att skicka in arbetstimmarna direkt efter att arbetsperioden tagit slut.

I e-tjänsten finns mer information om hur du fyller i tidrapporten.

För stöd i tidrapportering för din feriearbetande ungdom, se manual eller guide. 

Manual för E-tjänst – Tidrapport (pdf)

Tips om uppgifterna tar slut

Här hittar du inspiration om ferieungdomens uppgifter tagit slut.

Kom ihåg att nya uppgifter måste riskbedömas.

Riskbedömning feriearbete (docx)

Om ungdomen är sjuk eller inte dyker upp

Ungdomarna är timanställda vilket innebär att ungdomarna får betalt för de timmar de arbetar.

Rutin vid arbetsskada

Om en ungdom skulle råka ut för någon incident ska detta omgående rapporteras till anställande förvaltning och anmälas till Arbetsmiljöverket.

Om problem uppstår

Kontakta stadsdelsförvaltningen snarast om problem uppstår.

Avslutningssamtal och arbetsintyg

När anställningsperioden är slut ska du som handledare skriva ett arbetsintyg, och gärna hålla ett avslutningssamtal.