Introduktion och avslutningssamtal

Att vara ny på en arbetsplats och dessutom vara ny i arbetslivet innebär att det finns många saker man inte vet och som man står inför att lära sig.

Det som kan upplevas vara en självklarhet för dig som handledare behöver inte vara det för ungdomen. Det är därför viktigt att ungdomen får en god introduktion på sin första arbetsdag.

Saker att ta upp i introduktionen

 • Berätta om arbetsplatsen.
 • Berätta hur ungdomens arbetsperiod kommer att se ut, schema, arbetsuppgifter och så vidare.
 • Gå igenom arbetsplatsens regler och rutiner.
 • Gå igenom generella regler på jobbet. Till exempel rutiner för användandet av sin privata mobil, fotografering, sekretess, pauser och lunchrast. En regel som gäller för alla feriearbetare är att det är rökförbud under arbetstid.
 • Gå igenom brandrutiner och säkerhetsrutiner.
 • Gå igenom rutiner för sjukfrånvaro, när och vem man ska ringa.
 • Gå igenom förväntningar på uppförande och beteende.
 • Gå tillsammans runt och titta på arbetsplatsen och hälsa på kollegor.
 • Samla in anhörighetsuppgifter. Detta ska samlas in i fall att man behöver komma i kontakt utifrån att ungdomen skadat sig eller blir plötsligt sjuk.

En viktig del i introduktionen är också att avsätta tid till att prata med ungdomen om dennes förväntningar på arbetet samt om det är något speciellt som ungdomen önskar lära sig. Du kan också fråga vad ungdomen förväntar sig och behöver utav dig som handledare så att du vet vad du ska tänka på.

Ha koll på närmast anhörig

Det kan hända olyckor och sjukdomsfall som gör att vi snabbt behöver kontakta en anhöriga eller annan kontaktperson. Vi behöver därför ha namn och telefonnummer till kontaktpersoner som vi kan ringa. Fyll i blanketten nedan redan första arbetsdagen.

Närmast anhörig till feriejobbande ungdomar (pdf)

Arbetsintyg

För att feriejobbet för ungdomen ska bli en merit inför framtida arbeten är det bra att arbetsplatsen skriver ett personligt arbetsintyg.

Använd gärna vår mall för arbetsintyg:

Mall för arbetsintyg (docx)

I arbetsintyget ska det framgå

 • under vilken arbetsperiod ungdomen arbetat
 • vilka arbetsuppgifter ungdomen har haft
 • hur ungdomen presterat i arbetet.

Om möjligt är det bra att ge ungdomen arbetsintyget den sista arbetsdagen.

Avslutningssamtal

Ha gärna också ett avslutningssamtal med ungdomen och ge ungdomen feedback på hur arbetet har gått. I detta samtal lyfts vad ungdomen gjort bra och vilka förmågor du värdesatt hos ungdomen.

Vid samtalet kan det också lyftas om det finns något ungdomen kan tänka på till framtiden. Om möjligt är det bra att ge ungdomen konkreta exempel på det som kan utvecklas samt att du berättar hur du föreslår att det borde hanterats istället.

Uppdaterad