Arbetstider och tidsrapportering

Enligt de generella arbetstidsreglerna ska ungdomar arbetar sex timmar per dag, men arbetstidsomfattning skiljer mellan skolloven.

Arbetstiden ska vara förlagd mellan klockan 06.:00–19.00 och arbetsdagar är vardagar. Inom dessa ramar bestämmer arbetsplatsen schemat och meddelar vilken arbetstid som gäller för ungdomen.

Ungdomar

  • bör arbeta 6 timmar per dag
  • får inte schemaläggas mer än åtta arbetstimmar per dag
  • för arbeta i högst 4,5 timmar utan rast
  • måste ta ut minst 30 minuters obetald lunchrast*
  • har utöver detta rätt till kortare pauser under arbetets gång för toabesök och så vidare.

* Lunchrasten är obligatorisk vilket innebär att ungdomarna inte kan förhandla bort den och istället gå hem tidigare. 

Arbetstider

Ungdomarna arbetar under tre veckor och arbetstidsomfattningen är 90 timmar respektive 84 timmar.

Ungdomar som arbetar under vecka 24–26 eller vecka 25–27 får maximalt arbeta i 84 timmar. Det beror på att midsommarafton som infaller under vecka 25 är en ledig och obetald dag för ungdomarna.

Ungdomar som arbetar under övriga arbetsperioder arbetar i 90 timmar.

Ungdomarna arbetar under fem vardagar höstlovsveckan vecka 44 och ska arbeta 30 arbetstimmar.

Ungdomarna arbetar under fem vardagar vecka 52 och vecka 1 och ska arbeta 30 arbetstimmar.

Om ungdomen börjar arbeta klockan 09.00 ska hen sluta klockan 15.30. Då har ungdomen arbetat 6 timmar och har haft obetald lunchrast i 30 minuter. Om ungdomen börjar klockan 09.00 och slutar arbetet klockan 15.00 har ungdomen enbart arbetat i 5 timmar och 30 minuter och då är det den tiden som de får betalt för.

Tidrapportering

Stockholms stad betalar ungdomarnas löner. För att lön ska betalas ut rapporterar arbetsplatsen in ungdomarnas arbetstimmar digitalt. Det görs i e-tjänsten för feriejobb under rubriken Tidrapportering.

  • Ungdomarnas arbetstimmar ska registreras löpande under arbetsperioden, tillsammans med ungdomen.
  • Det tar cirka en månad från att arbetsplatsen har skickat in arbetstimmarna till anställande förvaltning tills lönen betalas ut till ungdomen.
  • Det är arbetsplatsen ansvar att skicka in arbetstimmarna direkt efter att arbetsperioden tagit slut.

I e-tjänsten finns mer information om hur du fyller i tidrapporten.

För stöd i tidrapportering för din feriearbetande ungdom, se manual eller guide. 

Uppdaterad