Arbetsuppgifter för feriejobbande ungdomar

Behöver du inspiration för att planera arbetsuppgifter för feriearbetande ungdomar i din verksamhet?

Planera arbetsuppgifterna

En ferieungdom ska inte ersätta ordinarie personal men kan stötta dem och vara ett bra komplement. Fundera på om det finns arbetsuppgifter under året som kan utföras under sommaren, på höstlovet eller jullovet. Tips i planeringen

 • Skapa samarbeten kring feriejobbande ungdomar mellan bolag och förvaltningar. Dela på jobbet och resultatet!
 • Schemalägg pass där medarbetare berättar om sina jobb så att ungdomarna lär sig mer om olika roller på er arbetsplats.
 • Anställ en handledare eller dela på handledarskapet.
 • Dela på handledarskapet under arbetsperioden.
 • Ta chansen att få ett ungdomsperspektiv på det arbete ni gör.
 • Hjälp till att genomföra brukarundersökningar i er verksamhet.
 • Inventera tillgänglighet i lokaler och miljö.

Tips på lyckade arbetsuppgifter

Här är uppgifter som fungerat bra för ungdomar inom olika verksamheter.

Att tillgänglighetsinventera innebär att feriejobbarna besöker olika verksamheter och undersöker tillgängligheten på platsen. Syftet är redovisa verksamheters tillgänglighetsbrister och ge förslag på förbättringar som kan genomföras.

 • Enkätundersökningar/intervjuer.
 • Hämta, stämpla, sortera och dela ut internpost och andra dokument.
 • Hjälpa till med enklare uppgifter i arkivet.
 • Hjälpa till att sprida information om verksamheten.
 • Inventera förråd.
 • Kopiera, scanna dokument och skriva ut blanketter.
 • Förbereda utbildningsmaterial till utbildningsdagar/APT.
 • Hålla ordning i gemensamma rum och se till att material är påfyllt
 • Inventera utrustning (datorer, telefoner och kringutrustning).
 • Hjälpa till med omvärldsbevakning.
 • Arkivering och sortering. Kanske också registrering.
 • Stötta och hjälpa besökare vid lånedatorer.
 • Ta fram handlingar, dokument och böcker till besökare.
 • Genomföra enklare brukarundersökningar med besökare.
 • Hålla ordning i besöksrum och se till att material är påfyllt.
 • Intervjua olika målgrupper och sammanställa resultatet.
 • Hjälpa till att utforma enkäter.
 • Uppdatera kontaktlistor.
 • Söka information på internet.
 • Skriva enklare texter och informationsmaterial.
 • Bidra i arbetet med utställningar.
 • Uppdatera presentationer.
 • Sammanställa information om projekt som genomförts.
 • Ta fram underlag till aktivitetsprogram.
 • Göra inbjudningar till aktiviteter.
 • Göra inlägg på sociala medier utifrån olika teman.
 • Arbeta med olika typer av marknadsföring och få chansen att få ett ungdomsperspektiv på den marknadsföring som genomförs.
 • Sätta upp affischer och dela ut information.
 • Göra podd eller film.
 • Fotografering av Stockholms stads olika verksamheter.
  o Parker
  o Lekparker
  o Idrottsytor
  o Badplatser, plaskdammar
  o Utegym
  o Grönområden
  o Vandringsleder, cykelstigar
  o Fasader på förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar, skolor, gårdar
  o Inomhusmiljöer
  o Skolgårdar
  o Interiörer, umgängesytor
 • Teater- och musikprojekt– öva och sätta upp en produktion.
 • Konst och utsmyckning i offentlig miljö.
 • Ordna aktiviteter för sommarlediga barn och ungdomar.
 • Handleda barn och unga i olika sporter.
 • Social samvaro med boende (fika, samtala, måla, spela spel).
 • Promenader och utflykter. 
 • Baka.
 • Högläsning. 
 • SPA - handtvätt, måla naglar, rulla upp hår, putsa glasögon. 
 • Hämta matvagnar och hjälpa till vid måltider.
 • Genomföra musikstunder och konserter för de äldre.
 • "Titta in på museet", digitala museibesök med äldre.
 • Hjälpa till vid måltider, sångstunder och samlingar.
 • Högläsning för barn.
 • Hitta på roliga lekar.
 • Följa med på utflykter.
 • Vara med och leka på gården, i parken.
 • Hjälpa till att rusta upp parker och grönområden – måla, kratta, plocka skräp, plantera, vattna.
 • Naturvärdar – rusta upp och tillgängliggöra vandringsleder och promenadstråk, lära sig mer om djur och natur och som avslutning guida yngre barn runt i naturen och titta på fåglar, grodyngel och annat som kan finnas.
 • Bidra till arbetet med biologisk mångfald.
 • Lättare städning.
 • Sköta om blommor och växter.
 • Hjälpa till med diskmaskinen.
 • Fylla på kaffebönor i kaffemaskinen.
 • Packa upp fruktleverans.
 • Brygga kaffe och hålla rent i köket.
 • Hålla ordning och se efter mötesrum och väntrum vid receptionen.

Bolla idéer

Kontakta er feriejobbshandläggare och bolla era idéer om ni är osäkra på uppgifter som lämpar sig för ungdomar. Ni kan även stämma av med ert fackförbund.

Har din arbetsplats förslag på arbetsuppgifter eller hela upplägg för feriejobbande ungdomar så mejla dem gärna till oss! Tillsammans kan vi skapa en bank av arbetsuppgifter som hjälper fler att kunna te emot ungdomar i sin verksamhet.

E-post: feriejobb.amf@stockholm.se

Feriejobbsinformation för ungdomar

Så här beskriver vi feriejobb för ungdomarna, och här söker de feriejobb.

Uppdaterad