Tillgänglighetsinventering

Att tillgänglighetsinventera innebär att feriejobbarna besöker olika verksamheter och undersöker tillgängligheten på platsen.

Syftet är redovisa verksamheters tillgänglighetsbrister och ge förslag på förbättringar som kan genomföras.

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsplatser med en bredd av verksamheter. Stadens gemensamma ambition är att tillhandahålla tillgänglig service och tjänster för såväl dagens som morgondagens stockholmare. Att ta hjälp av feriejobbande ungdomar med eller utan funktionsnedsättning för att se över den egna förvaltningens verksamheter och utifrån en checklista bedöma tillgänglighet är en god idé för att uppfylla det målet.

Funktionshinderrådet har i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning tagit fram ett arbetsmaterial till handledare som de delar med sig av.

Vad innebär det att tillgänglighetsinventera?

Uppgiften innebär att boka och besöka lokaler och platser där förvaltningen har verksamhet. Det kan vara exempelvis parker, förskolor, daglig verksamhet och gruppbostäder. Vid besöken inventerar ungdomarna verksamheten ur ett tillgänglighetsperspektiv med hjälp av en checklista. Resultaten dokumenteras därefter.

Modell

  1. Handledaren kontaktar verksamhet som ska inventeras och bokar in en tid. 
  2. Verksamheten besöks av feriejobbare och handledaren, feriearbetaren genomför tillgänglighetsinventering. Vi tar med oss checklista och ställer kompletterande frågor om lokalen till personal. Vi mäter toaletter, trösklar och annat viktigt med måttband.
  3. Efter besöket dokumenteras resultaten konstruktivt och med respekt, i objektiva bedömningar, så konkret som möjligt och med förslag på förbättringar.

Stödmaterial

Här hittar du material som Södermalms stadsdelsförvaltning tagit fram och som din verksamhet kan utgå ifrån när ni planerar arbetsperioden för era feriearbetande ungdomar.

Beskrivning av arbetsuppgifter till ungdomar (docx)

Beskrivning av handledarens uppgifter (docx)

Checklista tillgänglighet (docx)

Exempel projektplan (docx)

Rapportmall (docx)

Ifylld rapportmall (docx)

Intervju om arbetet med tillgänglighetsinventering

–  Ursprunget till arbetet tillgänglighetsinventeringar kommer från det arbete som vi gjorde tillsammans med Rådet för funktionshindrade kring dåvarande Delaktighetsplan under en workshop. Rådet ställde upp med en handledare för ungdomarna och hjälpte även till att rekrytera ungdomar med funktionsnedsättning till feriejobb. Förvaltningen anställde ungdomar och handledare och hjälpte till med ritningar och adresser till verksamhetslokaler. Under de första somrarna så var det främst förvaltningens förhyrda lokaler som inventerades, berättar Lisa Kinnari som är förvaltningschef i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

– Tillgänglighetsinventering innebär att feriejobbare kommer ut till en arbetsplats, till exempel en förskola, och går igenom lokalerna samtidigt som de fyller i ett protokoll. Alla inventeringar som görs under feriejobbsperioden sammanställs och presenteras för uppdragsgivaren, berättar Lina Hedlund på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Att ta hjälp av feriejobbande ungdomar med funktionsnedsättning för att se över den egna förvaltningens verksamheter är en bra idé för att uppfylla målet om att tillhandahålla tillgänglig service och tjänster för dagens och morgondagens stockholmare.

–  Stockholm är en stad för alla och därför ska den också vara tillgänglig för alla. I framtiden kanske vi har universella lösningar och då behöver vi inte inventera tillgänglighet, då är det redan funktionellt för alla, säger Lina.

Uppdaterad