Titta in på museet

”Titta in på museet” är ett vägledningsmaterial för äldreomsorgens verksamheter i Stockholm som med fördel kan användas av feriejobbare.

Många äldre uppskattar att få prata om sitt livsöde och sina erfarenheter. Ofta kan historiska skeenden, föremål eller händelser vara en bra utgångspunkt för att få igång ett samtal. I Stockholms stad har vi två fantastiska museum som sitter på en guldgruva av sådant.

Nu finns det möjlighet för äldre som har svårt att fysiskt ta sig till ett museum att ändå kunna få ta del av museibesök.

Anpassat till äldreomsorgens verksamheter

Museerna presenteras genom ett antal filmer och vägledningsmaterial för samtal anpassade till äldreomsorgens olika verksamheter i Stockholm. Materialet kallas för ”Titta in på museet” och ger tittarna en introduktion till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, samt djupdykningar i några specifika händelser eller föremål från Stockholms historia.

Tillsammans med filmerna finns frågor och bilder som kan användas till en social och kulturell aktivitet på ett boende – där samtal, umgänge och berättelser kan väckas till liv! Materialet kan också användas i andra verksamheter, till exempel dagverksamheter eller på mötesplatser för seniorer.

Här hittar du vägledningen

Läs vägledningen och se filmerna på stadens webb. Där finns också information om hur du kan beställa materialet i fysisk form.

Uppdaterad