Guide

Så tar du emot feriearbetare

Steg för steg hur processen för att ta emot feriearbetare går till.

Anmäl intresse – registrera arbetstillfälle

Skaffa konto i e-tjänsten

Att anmäla intresse kallas att registrera arbetstillfälle, och görs i e-tjänsten för feriejobb. Konto i e-tjänsten baseras på personuppgifter, och administreras av våra feriejobbshandläggare. Kontakta din handläggare för konto.

E-post: feriejobb.amf@stockholm.se

Registrera arbetstillfälle

Du registrerar arbetstillfälle i e-tjänsten för feriejobb. Där kommer du också sköta tidrapporteringen för ungdomarna under arbetsperioden.

Manual för e-tjänst - registrera feriejobb (pdf)

Planera arbetsuppgifterna

Med en ferieungdom i verksamheten kan ni få viss avlastning. En ferieungdom ska inte ersätta ordinarie personal men kan vara ett bra komplement, och även bidra med ett värdefullt perspektiv. Fundera på om det finns arbetsuppgifter under året som kan utföras under sommaren, på höstlovet eller jullovet. Som inspiration har vi samlat bra idéer på arbetsuppgifter från tidigare år.

Handläggning av arbetstillfällen

Stockholms stad arbetar gemensamt för att uppnå alla förvaltningars anställningsmål. Som utgångspunkt handläggs arbetstillfällen hos den hemmahörande förvaltningen, men arbetstillfällen kan tilldelas andra stadsdelar med högre anställningsmål.

Staden arbetar också för att fler ungdomar ska få jobba utanför sin stadsdel, i ett utbyte mellan stadsdelarna och fackförvaltningarna. Var dina arbetstillfällen handläggs ser du när du loggar in via e-tjänsten för arbetsplatser.

Alla fackförvaltningars arbetstillfällen är inledningsvis registrerade hos arbetsmarknadsförvaltningen. De i sin tur fördelar ut arbetstillfällena till stadsdelarna utifrån uppdrag och anställningsmål.

Handläggning av ansökningar

Efter sista ansökningsdagen för ungdomarna så påbörjas handläggningen av ungdomarnas ansökning och anmälda arbetsplatser. 

Feriejobbshandläggaren läser ungdomarnas ansökningar och matchar utifrån arbetsplatsernas arbetsbeskrivningar och önskemål.

Under året anställer Stockholms stad cirka 9 000 ungdomar vilket innebär att detta är ett stort och tidskrävande arbete vilket medför att anställningsprocessen ibland kan dra ut på tiden.

Lottning och matchning

Tilldelningen av feriejobben utgår från ett rättvisesystem för att möjligheten att bli erbjuden ett feriejobb via kommunen ska bli så rättvis som möjligt. Feriehandläggaren försöker alltid göra så bra matchningar mellan ungdomar och arbetstillfällen som möjligt, men finns inte de arbete ungdomen önskat blir den erbjuden ett annat arbete.

Anställningsmöte

Avtalsskrivning

När en ungdom blivit matchad med en arbetsplats erbjuds ungdomen arbete och bjuds in till ett anställningsmöte. På anställningsmötet träffar ungdomen feriejobbshandläggaren och skriver anställningsavtal.

Samtycke och belastningsregister

Ungdomar som är minderåriga måste ha samtycke från sin vårdnadshavare för anställningen. Ungdomar som anställs till arbete med barn måste visa upp utdrag från belastningsregistret. På anställningsmötet får ungdomarna kontaktuppgifter till arbetsplatsen.

Ungdomar som tackar nej

Ibland dyker inte ungdomarna upp på anställningsmötena eller tackar nej till erbjudandet, dessa arbetstillfällen matchas om och erbjuds till nästa sökande.

Kontakta din feriearbetare

När en ungdom blivit anställd till en arbetsplats får anmäld kontaktperson på arbetsplatsen veta detta. Om din arbetsplats ska ta emot flera ungdomar kan feriejobbshandläggaren vänta med återkoppling till er tills alla är anställda. Du kan följa arbetet och hitta information om pågående anställningar i e-tjänsten.

Ungdomarna uppmanas att i god tid att kontakta sin arbetsplats inför sin arbetsperiod. Du som handledare får också gärna ta första kontakten.

Checklista för samtalet:

  • Hälsa välkommen till arbetsplatsen
  • Berätta vilken tid ungdomen ska vara på plats första dagen, och vilka arbetstider som gäller under arbetsperioden
  • Berätta var ni ska träffas första dagen
  • Berätta hur er arbetsplats gör med lunchen
  • Berätta hur ungdomen ska klä sig om arbetsplatsen har särskilda bestämmelser kring detta, exempelvis inom äldreomsorgen.

Se över arbetsmiljön

De allra flesta av ungdomarna som feriearbetar är minderåriga och omfattas därmed av särskilda regler i arbetslivet.

Ta emot din feriearbetare

Här hittar du information om hur du tar emot feriearbetande ungdomar och vad du ska tänka på första dagen.