Rollen som handledare och utbildning

Du som handledare har stor betydelse för ferieungdomens upplevelse. Vi erbjuder därför utbildning till dig som tar emot feriearbetare.

Som handledare ansvarar du för att ungdomen får en meningsfull erfarenhet. Detta genom att lära, inspirera och engagera under arbetsdagarna. Du ska finnas tillgänglig under hela ungdomens arbetstid. Du behöver inte alltid stå vid ungdomens sida, men ungdomen måste veta var du finns för att kunna fråga om hjälp eller fråga om nya arbetsuppgifter.

Ibland är det flera handledare på en arbetsplats, som delar på ansvaret kring en ungdom. Det behöver då vara tydligt för ungdomen från dag till dag vem som är ansvarig och vem ungdomen ska prata med i olika frågor.

Handledaren ska

 • förbereda arbetsperioden med arbetsplan för ungdomen
 • hålla en introduktion på ungdomens första arbetsdag
 • löpande tilldela arbetsuppgifter
 • leda under arbetets gång
 • ge feedback och goda råd på vägen
 • fylla i ungdomens digitala tidrapport
 • skriva arbetsintyg efter avslutat uppdrag.

Handledarutbildning

Staden erbjuder utbildning till dig som ska handleda ferieungdomar, och är anställd i Stockholms stad eller hos någon av stadens samarbetspartners.

Utbildningen ger dig verktyg att använda i din handledning, och introduktion till arbetsmetoder som fokuserar på ungdomens första möte med arbetsmarknaden.

Innehåll

 • Introduktion till feriejobben i Stockholms stad
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Samtalsmetodik.
 • Utbildningen är kostnadsfri
  Utbildningen är en halv dag.

Anmälan till handledarutbildning

Utbildningsledare är verksamheten Ung i centrum som är en del av arbetsmarknadsförvaltningen.

Har du frågor om handledarutbildningen – kontakta Ung i centrum.

E-post: ungicentrum@stockholm.se

Om du inte har möjlighet att delta vid de fysiska utbildningstillfällena kan du ta del av Ung i centrums digitala handledarutbildning.

Digital handledarutbildning 

Uppdaterad