Samverkan mellan arbetsgivare och Stockholms stad

Stockholm stad samarbetar med organisationer och företag för att öka antalet arbetstillfällen. Du som arbetsgivare kan bidra genom olika insatser och nätverk.

Vårt samarbete med din organisation eller ditt företag kan vara i olika former. Du väljer själv vad du kan och vill bidra med. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera och ställa frågor.

Delta i nätverk och bidra i olika insatser 

Integrationspakten

Hjälp till att hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande. Bli en del av integrationspakten. 

Stockholms stad har under 2019 tagit initiativ till Integrationspakten. Det är ett medlemsnätverk med arbetsgivare från

  • privat näringsliv
  • civilsamhälle
  • offentlig sektor.

Bli jobbpartner

Stockholms stad erbjuder dig möjlighet att bli jobbpartner. Som jobbpartner får du tillgång till ett levande nätverk av olika branscher och företag.

Ta emot en praoelev

Ta chansen att visa upp din verksamhet för morgondagens arbetare, ta emot en praoelev i två veckor.

Bli Stockholmsmentor

Som Stockholmsmentor har du som är eller har varit verksam i Stockholms arbetsliv möjlighet att förändra livet för en nyanländ stockholmare eller andra som flyttat hit från andra länder.

Det finns tre mentorprogram:

  • yrkesmentor
  • språkmentor
  • mentor till en ungdom.

Bidra i breddad rekrytering

Personer med funktionsvariation har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Genom att rekrytera kan du både göra en insats för att förändra det och få en duktig medarbetare.

Ta emot en feriearbetande ungdom

Kommunala verksamheter, entreprenörer till staden och ideella föreningar har möjlighet att ta emot stadens feriearbetare. Feriejobb är ofta ungdomars första kontakt med arbetslivet och därför behövs din arbetsplats för att skapa denna möjlighet för våra unga Stockholmsmedborgare.

Fler insatser från Stockholms stad 

Sysselsättningskrav upphandlingar

Sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar med staden är ytterligare något vi använder oss av för att stärka arbetsmarknaden.

Vi jobbar även med

  • Att utveckla våra kommunala visstidsanställningar - Stockholmsjobb.
  • Arbetsrotation för att både kompetenshöja befintlig personal och rekrytera nya medarbetare till Stockholms stad.
  • Advisory Board - med företagsmedlemmar som öppnar vägar till arbetslivet för unga nyanlända.

Uppdaterad