Samverkan mellan arbetsgivare och Stockholms stad

Stockholms stad samarbetar med organisationer och företag för att öka antalet arbetstillfällen. Du som arbetsgivare kan bidra genom olika insatser och nätverk.

Förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden

I krisen uppstår också nya affärsmöjligheter och nya behov av kompetensförsörjning. Vi får och välkomnar initiativ från både företag och civilsamhället som vill hjälpa till med att lösa situationen både här och nu och längre fram.

Vi har till exempel organisationer som behöver kompetens och snabbt behöver anställa och å andra sidan företag som har den motsatta situationen, vård och besöksnäring är två exempel. Här kan man snabbt behöva utbilda för att ställa om och staden har både utbildningsmöjligheter och kontakter med organisationer som har utbildningar och kortare insatser för att snabbt kunna hjälpa till i den omställning som vi nu behöver göra.

Vi står beredda att stödja och hjälpa till med både nätverkande, förmedlande av kontakter och att prata utbildningsinsatser så att vi alla kan fortsätta att Dra sitt strå till Stockholm.

Delta i nätverk och bidra i olika insatser 

Vårt samarbete med din organisation eller ditt företag kan vara i olika former. Du väljer själv vad du kan och vill bidra med. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera och ställa frågor.

Integrationspakten

Hjälp till att hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande. Bli en del av integrationspakten. 

Stockholms stad har under 2019 tagit initiativ till Integrationspakten. Det är ett medlemsnätverk med arbetsgivare från

  • privat näringsliv
  • civilsamhälle
  • offentlig sektor.

Bli jobbpartner

Stockholms stad erbjuder dig möjlighet att bli jobbpartner. Som jobbpartner får du tillgång till ett levande nätverk av olika branscher och företag.

Ta emot en praoelev

Ta chansen att visa upp din verksamhet för morgondagens arbetare, ta emot en praoelev i två veckor.

Bli Stockholmsmentor

Som Stockholmsmentor har du som är eller har varit verksam i Stockholms arbetsliv möjlighet att förändra livet för en nyanländ stockholmare eller andra som flyttat hit från andra länder.

Det finns tre mentorprogram:

  • yrkesmentor
  • språkmentor
  • mentor till en ungdom.

Handledarutbildningar

Coachning och mentorskap på arbetsplatsen, CMA, är riktat till handledare hos arbetsgivare och organisationer som Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning samarbetar med. Det är en utbildning för handledare på arbetsplatsen för att utvecklas i sin roll som handledare. Att skapa goda förutsättningar på arbetsplatsen i mottagandet av arbetssökande eller elever från förvaltningens verksamheter.

För dig som är medarbetare i någon av arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter och vill få mer information, så är du välkommen att kontakta oss via e-post: cma@stockholm.se.
 
Engagerar du dig som mentor i något av mentorprogrammen inom ramen för av Stockholmsmentor, så är du välkommen att ta del av mentorutbildningen!
 
Datum för utbildningsstarter 2022:
 

CMA – fördjupad handledning med interkulturell kompetenshöjning, 2 dagar

Torsdag den 6 oktober och 20 oktober klockan 10.00–12.00
 
Torsdag den 17 november och 1 december klockan 10.00–12.00
 

Bidra i breddad rekrytering

Personer med funktionsvariation har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Genom att rekrytera kan du både göra en insats för att förändra det och få en duktig medarbetare.

Ta emot en feriearbetande ungdom

Kommunala verksamheter, entreprenörer till staden och ideella föreningar har möjlighet att ta emot stadens feriearbetare. Feriejobb är ofta ungdomars första kontakt med arbetslivet och därför behövs din arbetsplats för att skapa denna möjlighet för våra unga Stockholmsmedborgare.

Fler insatser från Stockholms stad 

Stockholms stad arbetar på flera sätt för att stärka arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar med staden är något vi använder oss av för att stärka arbetsmarknaden.

Vi arbetar också med

  • att utveckla våra kommunala visstidsanställningar – Stockholmsjobb
  • arbetsrotation för att både kompetenshöja befintlig personal och rekrytera nya medarbetare till Stockholms stad.

Uppdaterad