En vuxen och ett barn promenerar hand i hand på etttorg med blommor och gula bänkar.

Tryggare företagande i Järva

Järva stadsdelsförvaltning har en lång tradition av att samverka för att skapa en tryggare och attraktiv stadsdel.

Prioriterade områden

Fyra prioriterade områden har pekats ut med såväl kortsiktigt som långsiktigt fokus.

  • Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen: Skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst samverkar kring unga i riskzon för kriminalitet. Fokus läggs även på att få kriminella att bryta med livsstilen genom riktade insatser mot enskilda individer.

  • Trygghetsvandringar: Särskilda satsningar görs på trygghetsvandringar där vanligt fokus är att identifiera risker i utemiljön, i synnerhet i barnens utemiljö.

  • Platssamverkan och trygghetsinvesteringar: Stadsdelsförvaltningen identifierar otrygga platser och ordnar samverkan med polis, näringsliv och andra relevanta aktörer för respektive plats. Möjliga förbättringsåtgärder preciseras och Stockholms stad investerar i att göra platsen tryggare.

  • Levande utemiljöer: Staden satsar på kultur och fritidsaktiviteter i det offentliga rummet för att skapa en mer levande utemiljö. På flera av torgen skapas inspirerande ytor för aktiviteter, evenemang och kultur under såväl sommar som vinter.

Dra nytta av stadsdelsförvaltningen

Odla din kontakt med stadsdelsförvaltningen. Det som är bra för ert företag är ofta bra för staden. Det finns en stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller samverkan och dialoger för att bland annat stärka tryggheten för invånare och företag.

Uppdaterad