Flera likadana husfasader i jordnära färger och med sadeltak.

Befolkning och bostäder i Järva

Järva växer mest i Stockholm. Här byggs nästan 22 000 nya bostäder fram till 2045.

I Kista planeras drygt 6 000 nya bostäder i ett utpekat fokusområde där extra satsningar ska göras för att öka områdets attraktivitet genom nya offentliga miljöer, arbetsplatser och service.

Bostads- och befolkningsutvecklingen koncentreras i öst

Byggandet koncentreras under de närmaste tio åren särskilt till stadsdelsområdets nordostliga och sydostliga delar i form av Kista, Bromsten, Sundby och Husby.

Antalet invånare i Järva ökar med drygt 38 000, till 130 000 boende år 2045:

• 92 000 invånare 2022
• 106 000 invånare 2030
• 130 000 invånare 2045.

Antal planerade nya bostäder år 2023–2032

Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Järva mellan år 2023–2032.
Kista och Bromsten är de områden där flest nya bostäder planeras fram till 2032.

Skolor stärker områden och näringsliv

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar och det finns drygt 100 förskolor och nära 40 grundskolor i Järva. På Tibble gymnasium campus Kista erbjuds högskoleförberedande utbildningar. Spånga gymnasium är Stockholms djur- och naturgymnasium. Det finns ett par yrkesförberedande gymnasieskolor som Dansgymnasiet och Spånga gymnasium samt Stockholm Science & Innovation School med tydlig koppling till det lokala näringslivet.

Uppdaterad