En stor gräsplan omringad av höga träd.

Natur och nöje i Järva

I Järva finns det natur, idrottsanläggningar och möjlighet till rekreation fördelade över alla delar av området.

Kulturreservatet Järvafältet erbjuder besökare och invånare fina naturupplevelser med både fält och skogar – långt bort från stadens brus.

På Spånga idrottsplats finns möjlighet för många idrotter att samsas. Idrottsplatsen är klassad som A-arena för friidrott och har en publikkapacitet på 3 000 personer. Politikerveckan i Järva är även ett återkommande evenemang på platsen.

Kistamässan belägen mellan Arlanda och Stockholm har genom det ett optimalt läge. Med en kapacitet för 2 500 personer möjliggörs många stora mässor och evenemang.

Järvafältet – ett mecka för naturupplevelser, kultur och rekreation för alla åldrar

  • Hansta naturreservat är ett vackert natur- och odlingslandskap som utgör del av Järvafältet och hör till vandringsleden Järva kilstråk. Här kan man följa människans liv från bronsåldern fram till 1950-talet och i Hanstaskogen kan du ströva bland flera hundra år gamla ekar urskogsliknande barrskog.
  • Igelbäckens kulturreservat på Järvafältet erbjuder en tillgänglighetsslinga som ger möjlighet till natur-, kultur- och friluftsmöjligheter för alla. Här finns levande kulturgårdar som fungerar som mötesplatser med ett rikt utbud av aktiviteter, inte minst för barn och ungdomar.
  • Motion och rekreation – på Järvafältet finns otaliga möjligheter till rekreation. Här kan du vandra längs Järvaleden, åka skidor i elljusspår och cykla på stigar. I området bedrivs också en betydande ridverksamhet.
  • Järvafältet som evenemangsplats – i anslutning till Järvafältet finns flera evenemangsplatser som spelar en viktig roll som samlingsplatser för mindre folkgrupper, till exempel för valborgsmässofirande och loppisar.

Kultur och lek attraherar

Området har flera lokala evenemangsplatser som till exempel Jan Stenbecks torg, Kista torg, Rinkebytorget och Tenstagången med ytor som kan bokas för evenemang. Rum för kultur finns också i Tensta konsthall. I planerna för Järva finns också att skapa fler platser för kultur och föreningsliv.

Järva är en barnvänlig stadsdel med fem parklekar, cirka 20 bollplaner, ett 40-tal lekplatser samt en parkourpark i Tensta. Här planeras även för en skateboardpark. Badmöjligheter finns i form av Järvabadet, Husbybadet och Tensta simhall.

Uppdaterad