En buss kör över en bro, på vägen under kör bilar och många människor är i rörelse.

Kommunikationer i Järva

Utbyggnaden av den blå tunnelbanelinjen mellan Akalla och Barkarby blir ett nav för tillväxt i området.

Den nya sträckan mellan Akalla och Barkarby ger kortare restider och förenklar arbetspendlingen för många. Tunnelbanan kommer att gå hela vägen till Järfälla i väst och Nacka i öst. Samtidigt ökar också kapaciteten i tunnelbanan.

Tvärbanan ska också byggas ut och det kommer att bidra till att Järva kopplas närmare sin omgivning i samtliga väderstreck. Närheten till både Arlanda och Bromma flygplats är ytterligare faktorer som stärker Järva som plats.

Från Järva nås snart hela övriga staden mer effektivt

Redan idag underlättar närheten till Helenelunds pendeltågsstation i Sollentuna för pendlare till och från Kista. När tvärbanan byggs ut från Bromma via Kista till Helenelund binds Järva ihop ytterligare med staden och omgivande kommuner.

Sundbyberg kopplas även närmare genom den nya bron för gående, cyklister och kollektivtrafik mellan Rinkeby och den framväxande stadsdelen.

Många pendlar till sina jobb

Utbyggd tunnelbana stärker möjligheterna i en förort där många pendlar. Drygt 8 000 bor och arbetar i stadsdelen, medan 32 000 pendlar ut och 44 000 pendlar in för sitt arbete. Det stärker bilden av ett stadsdelsområde med ett levande och varierat näringsliv med behov av arbetskraft som även tillgodoser sin omgivning.

Närhet till flygplatser

Kistas närhet till Arlanda flygplats, samt Spånga och Lundas närhet till Bromma flygplats krymper avstånden mellan Järva och andra delar av Sverige och världen.

Uppdaterad