Flygbild över Södra Järva

Södra Järva – jämförelseförfarande

Stockholms stad söker byggaktörer som vill bidra till en attraktiv stadsutveckling i södra Järva.

(2024-01-19 )

Tack för visat intresse! 

Måndagen den 15 januari 2024 var sista dagen att delta i jämförelseförfarandet för Södra Järva och intresset har varit stort. Exploateringskontoret arbetar nu med att utvärdera de inkomna bidragen. Därefter kontaktar vi det/de bolag som vi vill erbjuda en tidig markreservation. Resultatet från jämförelseförfarandet kommer att publiceras i samband med att exploateringsnämnden fattar beslut, preliminärt i februari. 

Med vänlig hälsning
Jenny Lindén och Zeinab Jama

(2024-01-16)
Tiden för inlämning har passerat. /Zeinab Jama, projektledare

(2023-12-13)
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar" nedan. Vänliga hälsningar, Jenny Lindén, projektledare

(2023-12-12)
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar" nedan. Vänliga hälsningar, Zeinab Jama, projektledare

Välkommen att delta!

Exploateringskontoret söker byggaktörer som tillsammans med staden vill studera och skissa på en struktur som bidrar till en attraktiv stadsutveckling i södra Järva.

Inbjudan är en del av arbetet med Fokus Järva. Uppdraget Fokus Järva handlar om att stadens olika förvaltningar, fastighetsägare och andra aktörer ska samverka för en socialt hållbar utveckling. Ett viktigt instrument är modellen för socialt värdeskapande analys (SVA). Genom den identifieras faktorer för att tillföra och förstärka sociala värden. I samverkan kan synergieffekter skapas som ger mervärden i stadsutvecklingen. Den byggaktör staden väljer ut och som får tidig markreservation förväntas bidra aktivt i detta arbete.

Inlämning sker enligt instruktioner i dokumentet "Inbjudan", senast 15 januari 2024. Det bolag som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som avser teckna överenskommelse om tidig markreservation med exploateringskontoret i det fall ansökan väljs ut i jämförelseförfarandet.  

Alla är välkomna att skicka in en ansökan. 

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet i Södra Järva. Senaste dag för att skicka in frågor är den 22 december.

Svar: Det är ett jämförelseförfarande i ett steg och bedöms enbart på inlämningsblanketten ”Underlag för jämförelseförfarande”.

Svar: Det är tillåtet att två (eller fler) aktörer går ihop med en gemensam ansökan. Då anges det i inlämningsblanketten.

Kontakt

Kontakta någon av projektledarna om du har frågor.

Jenny Lindén, projektledare
E–post: jenny.m.linden@stockholm.se
Telefon: 08-508 26 699

Zeinab Jama, projektledare
E–post: zeinab.jama@stockholm.se
Telefon: 08-508 26 638

Järvaområdet

Läs mer om området och andra projekt i Järva

Uppdaterad